Sopot na zdrowie: programy dla całych rodzin

Fot. Pixabay

Zdrowie sopocian to jeden z priorytetowych tematów w działaniach zmierzających do podniesienia jakości życia mieszkańców naszego miasta. Profilaktyka jest zawsze lepsza, skuteczniejsza i tańsza od leczenia schorzeń. Z budżetu miasta na wszystkie programy, świadczenia i inne działania dotyczące zdrowia mieszkańców w tym roku przeznaczonych zostanie ponad 2 mln zł. Są programy dla osób z różnymi dolegliwościami, z różnych grup wiekowych: dzieci, osób w średnim wieku, seniorów, dla kobiet i mężczyzn. Zachęcamy do zadbania o zdrowie swoje i najbliższych i korzystania z dostępnych w Sopocie bezpłatnych programów prozdrowotnych.

Program Zapobiegania Niepełnosprawności Osób w Podeszłym Wieku  80 000 zł
Celem programu jest opóźnienie skutków starzenia się, szczególnie przywracanie zdolności do samodzielnego zajmowania się sobą osób starszych. Programem objęci są mieszkańcy Sopotu, którzy ukończyli 70. rok życia i w  roku ubiegłym nie korzystali z programu. Korzystają oni z 10-dniowych turnusów rehabilitacyjnych w systemie dziennym od godz. 9.00 do 15.00. Kwalifikacje do programu odbywają się na podstawie skierowania od lekarza POZ.

Realizator:  SPZOZ „Uzdrowisko Sopot” – w Sanatorium „Leśnik” ul. 23 Marca 105, tel. 58 551 72 63
wew. 65                                                                                                                         

Program Profilaktyki Nowotworu Gruczołu Krokowego  20 000 zł
Program skierowany do  mężczyzn mieszkających  w Sopocie, którzy ukończyli 50 rok życia. Program obejmuje badanie per rectum wykonane przez specjalistę oraz oznaczenie poziomu PSA, USG prostaty. Skierowanie nie jest wymagane. Rejestracja osobiście lub telefonicznie na określony dzień i godzinę.

Realizator: Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią. Poradnia Urologiczna ul. B. Chrobrego 10, tel. 58 555 81 13

Program szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65. roku życia  56 500 zł
Osoby, które będą chciały się zaszczepić, muszą wcześniej zgłosić się do dwóch punktów szczepień:

  • Małopolska 11, tel. 58 550 55 66, 58 550 66 55
  • Niepodległości 748, tel. 58 555 04 15, 58 555 04 16

Szczepienia odbywają się w godzinach 11.00-18.00. Nie jest wymagane skierowanie ani wcześniejsza wizyta u lekarza POZ. Szczepienie poprzedzone jest badaniem lekarskim, by wykluczyć przeciwwskazania do zaszczepienia. Ostateczna kwalifikacja należy do lekarza.

Realizator: A.B.C. FAMILY MED Spółka z o.o.  

Program Rehabilitacji Domowej  60 000 zł
Adresowany do osób z niepełnosprawnością  ruchową, wymagających stałej rehabilitacji (chorzy na SM, po niedowładach połowiczych, po porażeniach i niedowładach wielokończynowych itp.). Dobór pacjentów do programu oparty będzie o zgłoszenia lekarzy rodzinnych oraz o zgłoszenia organizacji zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami.   

Realizator: Sopockie Centrum Fizykoterapii i Rehabilitacji. Sopot ul. Kościuszki 38, tel. 58 551 15 12   

Profilaktyka Próchnicy Zębów  180 000 zł
Program obejmuje dzieci i młodzieży uczęszczającą do sopockich szkół, ale przyjmowane są także dzieci poniżej 7. roku życia, które nie chodzą jeszcze do szkoły (dzieci w wieku przedszkolnym). Program jest  formą rozszerzenia świadczeń kontraktowanych z NFZ. W ramach programu przeprowadzane są przeglądy jamy ustnej oraz leczenie zębów mlecznych i stałych z użyciem nowoczesnych materiałów światłoutwardzalnych. Przeprowadzane są również zabiegi lakowania i lakierowania bez ograniczeń wiekowych.

Realizator: Międzyszkolna Przychodnia Stomatologiczna Sopot, ul. Haffnera 55, tel. 503 081 463

Zakup świadczeń zdrowotnych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania dla uczniów sopockich szkół publicznych  212 000 zł
To forma uzupełniająca kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczący opieki nad dziećmi w miejscu nauczania. Założeniem jest kształtowanie i utrwalanie zachowań sprzyjających zdrowiu, kształtowanie zainteresowania zdrowiem i odpowiedzialności za zdrowia własne i innych, kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia, kształtowanie sprzyjającego zdrowiu środowiska w szkole.

Realizator: „Vita – Med”  Sopot ul. Kazimierza Wielkiego 14, tel. 607 384 297

Zakup świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatorium chirurgicznego  1 000 000 zł
Do ambulatorium mogą  zgłaszać się pacjenci tylko w przypadkach ostrych, tj. np. świeże złamanie, rana cięta potrzebująca zszycia, oparzenia itp.

Wszyscy pacjenci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych od 19.00 do 23.30 oraz w weekendy od 9.00 do 21.00. Nie jest potrzebne skierowanie, rejestracja odbywa się na miejscu po zgłoszeniu się pacjenta potrzebującego pomocy chirurgicznej.

Realizator: Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie, ul. B. Chrobrego 10, tel. 58 555 81 13

Zakup świadczeń z zakresu opieki długoterminowej 50 000 zł
Naszym celem jest poprawa dostępności do pielęgniarskiej opieki długoterminowej dla mieszkańców Sopotu, poprawa jakości i skuteczności opieki nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi
i starszymi oraz wydłużenie do maksimum ich pobytu w domu.

Realizator: „Vita – Med”  Sopot ul. Kazimierza Wielkiego 14, tel. 607 384 297

Zakup świadczeń z zakresu urologii 90 000 zł
Świadczenia skierowane do mieszkańców Sopotu. Celem realizacji świadczeń medycznych jest leczenie i diagnostyka pacjentów z problemami urologicznymi.

Realizator: Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie, ul. B. Chrobrego 10, tel. 58 555 81 13

Zakup świadczeń zdrowotnych z zakresu okulistyki dla mieszkańców Sopotu 20 000 zł
Świadczenia obejmują mieszkańców Sopotu, którzy ukończyli 50 r.ż. Rejestracja odbywa się osobiście lub telefonicznie. Pacjenci umawiani są na wyznaczony dzień i godzinę. Każdy zgłaszający się do programu pacjent będzie miał wykonane podstawowe badania okulistyczne. Po wykonaniu badań, jeżeli lekarz stwierdzi, że jest taka potrzeba, skieruje pacjenta na badanie specjalistyczne.

Realizator: OKOMED Lekarze Okuliści Spółka Partnerska tel. 58 582 30 05

Program Wczesnego Wykrywania Czynników Ryzyka Chorób Cywilizacyjnych SOPKARD 70 000 zł
Program zaplanowany do realizacji od września 2022 w sopockich szkołach podstawowych. W ramach programu SOPKARD przeprowadzone są kompleksowe badania, by ocenić stan zdrowia sopockiej młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, tj. chorób niedokrwienia serca, zespół metaboliczny, przewlekła choroba nerek, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca. Program obejmuje wszystkich uczniów V klas szkół podstawowych.

Sport na zdrowie: dla dzieci z niepełnosprawnościami 
Fundacja Sport na Zdrowie prowadzi bezpłatny projekt dla mieszkających w Sopocie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku 6-18 lat.

Rekrutacja w lutym, zajęcia rozpoczną się w kwietniu. Bezpłatne zajęcia obejmują:

  • zajęcia w basenie solankowym, na plaży w wodzie i w terenie,
  • zajęcia 2 razy w tygodniu od kwietnia do października na obiektach Sopockiego Klubu Żeglarskiego Ergo Hestia,
  • opiekę wykwalifikowanej kadry.

Fundacja Sport na Zdrowie, szczegóły i zapisy na stronie: sportnazdrowie.org, tel. 539 621 647

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...