Usługa Opieka Wytchnieniowa +

Spółdzielnia Socjalna Kooperacja realizuje usługi opieki wytchnieniowej od grudnia 2021 roku. Jak wygląda jej realizacja? Kto i jak może z niej skorzystać?

Usługa ta jest częścią Projektu „Energia społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych realizujących nowe modele usług w zakresie użyteczności publicznej” realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

Główne założenie, jakie przyświeca naszemu modelowi to zapewnienie czasu na przysłowiowe wytchnienie dla rodziców i opiekunów osób zależnych, osób z niepełnosprawnościami. Rola rodzica czy opiekuna to rola cały etat z nadgodzinami. Można powiedzieć, że w tej roli jest się 24 godziny na dobę. Dlatego w ramach usługi oferujemy turnusy usamodzielniające dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami i/lub osób zależnych, mające na celu czasowe odciążenie od opieki i zapewnienie czasu na własne potrzeby (typu załatwienie lekarza, odpoczynek czy pielęgnowanie spotkań towarzyskich) dla rodziców/opiekunów.

Turnusy noszą nazwę „Trenuj z nami codzienność” i mają charakter warsztatowo-edukacyjny. Turnusy oferują pobyt z noclegiem i pełnym wyżywieniem. Uczestnicy pogłębiają lub zdobywają nowe umiejętności, niezbędne do korzystania z samodzielnego i społecznego życia. Ćwicząc codzienność w nowych okolicznościach, mają szansę zbudować poczucie sprawności, a tym samym podnieść swoją samoocenę. Jest to proces, który zmienia postawę z biernej – na postawę aktywnego uczestnictwa. W realizację tej usługi włączony jest psycholog/trener pracy i animator zajęć.

Dodatkowo naszym pomysłem na element edukacyjny turnusów jest tutoring rówieśniczy. Nasi pracownicy Spółdzielni Socjalnej, osoby z niepełnosprawnościami, które same były kiedyś w sytuacji stagnacji życiowej, braku pracy i braku samodzielności, są przykładem oraz inspiracją podczas turnusów. Biorą oni udział zarówno w planowaniu, jak i realizacji oraz posumowaniu każdego turnusu. Wchodzą w rolę trenera rówieśniczego, dzielą się swoim doświadczeniem i nabytymi w pracy umiejętnościami. Ta nowa rola, w jakiej mogą siebie doświadczać, wzmacnia ich poczucie wpływu i jest jednocześnie stymulującym wyzwaniem w miejscu pracy.

Usługa Opieka Wytchnieniowa+ jest skierowana do osób z województwa pomorskiego:

  • rodziców/opiekunów, którzy potrzebują wsparcia w postaci doraźnej przerwy w sprawowaniu opieki

dorosłych osób z z niepełnosprawnościami lub/i osób zależnych

Docelowo planujemy zrekrutować 20 osób – opiekunów/rodziców wraz z ich podopiecznymi.

Skąd pomysł na realizację takiej usługi ?

Na przestrzeni wielu lat istnienia Spółdzielni Socjalnej Kooperacja i współpracy z osobami z niepełnosprawnościami obserwujemy proces wykluczenia społecznego ww. osób, który powoduje, że ich rodziny funkcjonują na marginesie życia społecznego. Rodziny dotknięte wykluczeniem społecznym mają chroniczne problemy z zaspokajaniem podstawowych potrzeb, nie odnajdują swojego miejsca na rynku pracy,  nie dotrzymują tempa dokonującym się zmianom i obecnej rzeczywistości, czują się zagubione, nie potrafią korzystać z przysługujących im uprawnień. Zjawisko wykluczenia społecznego obejmuje wszystkie sfery życia i nie jest możliwe jego niwelowanie wyłącznie poprzez świadczenie pomocy materialnej.

Jako Spółdzielnia Socjalna dążymy do tego, by każdego roku poszerzać naszą działalność na nowe obszary, które potrzebują uwagi i wsparcia, a tym samym tworzyć nowe miejsca pracy dla osób oddalonych od rynku pracy. Model usługi społecznej, jaką jest Opieka Wytchnieniowa funkcjonuje już od dawna. Nasza Spółdzielnia postanowiła przyłączyć się do jego realizacji, bazując na własnych zasobach. Prowadzimy w Sopocie obiekt o nazwie Dom Gościnny Luk Luk, w pełni przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami, który jest świetnym miejscem na turnusy usamodzielniające. W naszej kadrze posiadamy psychologa/trenera pracy oraz osoby, które były zagrożone wykluczeniem społecznym, a dzięki aktywizacji społecznej i zawodowej w ramach naszej Spółdzielni są obecnie idealnymi tutorami dla uczestników turnusów. Dzielą się swoim doświadczeniem, nabytymi w pracy umiejętnościami a także własną historią wychodzenia z życiowego impasu. Jest to istotny element edukacji rówieśniczej, jaki proponujemy w realizowanej usłudze.

Poprzez proponowaną usługę chcemy i planujemy:

  • wesprzeć potencjał - edukacyjno – społecznościowy osób zależnych i ich rodziców/opiekunów, umożliwiając tym samym zmianę i wyjście z sytuacji stagnacji i braku samodzielności.
  • umożliwić wsparcie edukacyjne w zdobyciu umiejętności niezbędnych do korzystania z samodzielnego i społecznego życia.
  • dawać szansę na rozwój osobisty uczestników – pomoc w budowaniu poczucia własnej wartości w oparciu o posiadane i zdobywane zasoby.

Docelowo pragniemy na bazie tego projektu przedstawić gminom gotowe rozwiązanie na narastającą potrzebę społeczną. A częściowe przekształcenie Domu Gościnnego pozwoli naszej spółdzielni lepiej funkcjonować na wolnym rynku.  

Prowadzenie usługi wiązki wytchnieniowej we wspomnianej formie, jest pilotażowym procesem, a rozwiązania jakie wypracujemy, chcemy przekazywać dalej innym spółdzielniom na zasadzie inspiracji, czy wymiany dobrych praktyk.

Jak wyglądają turnusy usamodzielniające w ramach usługi?

Turnusy usamodzielniające „Trenuj z nami codzienność” trwają od poniedziałku do piątku i są podzielone na małe trzyosobowe grupy uczestników/uczestniczek. Każdy/każda z nich bierze udział w trzech turnusach - raz w miesiącu. W ramach każdego turnusu odbywa się: trening umiejętności społecznych, trening umiejętności praktycznych, trening kulinarny, higieniczny, lekowy - w zależności od potrzeb danej grupy. Uczestnicy biorą udział w terapii zajęciowej i mają indywidualne spotkania z psychologiem. Dodatkowo organizujemy wizyty studyjne i spotkania z lokalną społecznością.

Do tej pory odbyły się 3 takie turnusy i skorzystało z nich łącznie 6 osób z niepełnosprawnościami/osób zależnych. Odbiór jest bardzo pozytywny, o czym świadczy m.in. fakt, że uczestniczy chcą do nas wracać. Podczas turnusów nasz psycholog pozostaje w stałym kontakcie z rodzicem/opiekunem, dążąc do nazywania ich potrzeb w tym wolnym czasie i sposobów ich realizacji. Dodatkowo po każdym z zakończonych turnusów otrzymują oni od psychologa wskazówki, nad czym warto popracować z podopiecznym w warunkach domowych, po podtrzymać i wzmocnić nabyte umiejętności. W czasie turnusów rodzice/opiekunowie mają szansę zadbać o swoje potrzeby, co często nie jest łatwą sprawą. Spotykamy się z postawą, że w pierwszej kolejności zawsze liczą się potrzeby dorosłego już dziecka/ osoby zależnej. O własnych potrzebach rodzic/opiekun często zapomina. Okazuje się, że odpoczynku też trzeba się nauczyć.

Współpraca z partnerami

Naszymi partnerami w projekcie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie i Urząd Miasta Sopotu, z którym na co dzień współpracujemy.  Zależało nam, by dotrzeć do potrzebujących rodzin z gmin wiejskich, dlatego PCPR jest świetnym rozwiązaniem, jako placówka która działa w powiecie, ma dostęp i wiedzę środowiskową dot. wspomnianych rodzin. Z kolei UMS oferuje nam wsparcie w przecieraniu nowych szlaków i w dotarciu do potrzebujących wytchnienia rodziców/opiekunów na terenie miasta Sopotu.

Plany Spółdzielni Socjalnej Kooperacja na przyszłość

Planujemy na bazie realizowanej usługi przedstawić gminom gotowe rozwiązanie na narastającą potrzebę społeczną.  Prowadzenie usługi wiązki wytchnieniowej jest dla nas pionierskim procesem, a rozwiązania jakie wypracujemy, chcemy przekazywać dalej innym spółdzielniom na zasadzie inspiracji. Kto wie, może w przyszłości przyczynimy się do stworzenia Dziennika Dobrych Praktyk w tym obszarze.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...