Zasiłek na dziecko dla ukraińskich rodziców. Wniosek do końca miesiąca – pieniądze za cały marzec

Kobieta z dzieckiem na kolanach siedzą przed laptopem
Fot. Pixabay

Rodziny z Ukrainy, które przybyły do nas w związku z działaniami wojennymi, mogą otrzymać w Polsce świadczenia na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. Osoby, które mają już PESEL, oprócz jednorazowej pomocy finansowej w wysokości 300 zł, mogą skorzystać ze świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, wychowawczych, a także z pomocy społecznej.

Świadczenia rodzinne

 – Zachęcamy osoby, które mają pod opieką dziecko (rodziców lub opiekunów tymczasowych) do złożenia wniosków o świadczenia rodzinne jeszcze w marcu. Świadczenia przysługują od miesiąca złożenia wniosku, czyli osoby, które złożą wniosek w marcu, otrzymają pieniądze za ten miesiąc. W obecnej sytuacji, dla osób które do nas przybyły w związku z działaniami wojennymi, każda polska złotówka jest ważna – podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Nasi pracownicy pomogą wypełnić wniosek, udzielą szczegółowych informacji i niezbędnego wsparcia.

Obywatele Ukrainy mogą skorzystać ze świadczeń na takich samych zasadach jak obywatele Polski. Do ustalenia dochodu rodziny uwzględnia się jednak tylko osoby, które przebywają na terenie Polski. Najczęściej są to kobiety z dziećmi.

Wysokość zasiłku uzależniona jest od wieku dziecka i może wynosić od 95 do 135 zł na miesiąc na każde dziecko. W zależności do sytuacji, w jakiej znajduje się rodzina, może jeszcze otrzymać dodatki do zasiłku rodzinnego, m.in. z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Kobieta, która niedawno została mamą, może otrzymać także tzw. becikowe, czyli jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka lub świadczenie rodzicielskie. Dodatek przysługuje na każde dziecko do ukończenia 12. miesiąca życia.

Osoby, które mają pod opieką dziecko z niepełnosprawnością, mogą otrzymać dodatkowo świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny lub/i świadczenie pielęgnacyjne. Aby otrzymać te świadczenia, niezbędne jest orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności dziecka.

Formularze wniosków o świadczenia rodzinne dostępne są we wszystkich punktach obsługi MOPS Sopot. Druki wniosków dostępne są także na stronie Wzory wniosków o świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Ważne, aby poprawnie, wielkimi literami (alfabet łaciński) wypełnić wniosek. Należy podać adres e-mail, nr telefonu oraz wpisać numer konta bankowego, uzupełnić podpisy pod koniecznymi oświadczeniami.

Wnioski o świadczenia rodzinne z MOPS można składać papierowo lub elektronicznie. 

- elektronicznie:

  • przez banki polskie świadczące usługi drogą elektroniczną
  • za pośrednictwem Platformy Emp@tia

- wniosek papierowy (osobiście):

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, al. Niepodległości 876, tel. + 48 58 58 551 61 63.

Godziny przyjęć: poniedziałek: 10.00-17.00, od wtorku do piątku, w godz. 8.00-15.00.

Pozostałe Punkty Obsługi Klienta MOPS, czynne od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00

  • Kolejowa 14
  • Niepodległości 759 a
  • Centrum Wsparcia Ukrainy, al. Niepodległości 749

Informacje na temat świadczeń rodzinnych oraz z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy można otrzymać pod całodobowym nr tel. + 48 58 551 17 10.

Świadczenia z pomocy społecznej

Poza jednorazowym świadczeniem 300 zł ze specustawy oraz świadczeniami rodzinnymi z MOPS, obywatele Ukrainy mogą również otrzymać zasiłki z pomocy społecznej, np. zasiłek celowy na zakup leków, żywności czy inne niezbędne wydatki.

Uchodźcom z Ukrainy przysługują także świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej, w szczególności posiłek, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne), interwencja kryzysowa. Mogą skorzystać także z pomocy żywnościowej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Rodziny z dziećmi mogą także otrzymać pomoc finansową z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). ZUS przyjmuje wnioski o jednorazowe wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny w wysokości 300 zł świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia oraz świadczenia z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (na drugie i każde kolejne dziecko, w wieku od 12. do 35. miesiąca). Z ZUS można także otrzymać dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku. Odpowiednie wnioski w języku ukraińskim można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Informacje o świadczeniach z ZUS można otrzymać dzwoniąc na specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim. Infolinia dostępna jest w dni robocze – od poniedziałku do piątku – w godzinach 8.00-18.00 pod numerem + 48 22 444 02 55. Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać mailem na adres UA@zus.pl

Więcej o świadczeniach z ZUS na stronie:

Інформація для громадян України - UA - ZUS

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...