In vitro i naprotechnologia – ruszają nabory do miejskiego programu

Fot. Pixabay

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia co szósta para w Polsce ma problem z płodnością. By pomóc sopocianom w realizacji marzenia o własnym dziecku, miasto oferuje dofinansowanie dwóch programów wspomagania płodności. Od 1 kwietnia ruszają nabory chętnych do procedury in vitro i naprotechnologii.

Dofinansowanie in vitro i naprotechnologii to kolejne elementy szerszego planu działań wspierających kobiety i rodziny w Sopocie, zwanego „Sopocianki”.

– Mam bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich par sopockich, które marzą o posiadaniu własnego dziecka – decyzją radnych Rady Miasta Sopotu od tego roku miasto dofinansowuje procedurę in vitro, a także dofinansowuje działania związane z naprotechnologią – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą z tych programów skorzystać. Już od 1 kwietnia rusza rekrutacja zarówno do programu in vitro, jak i do naprotechnologicznego. Cieszymy się, że kolejne programy w ramach dużego pakietu „Sopocianki” już wprowadzamy w życie i możemy sopociankom oferować.

Program in vitro

W ramach programu pary zmagające się z problemem niepłodności będą mogły skorzystać z dofinansowania do in vitro. Realizację programu powierzono Klinice Leczenia Niepłodności INVICTA, która posiada swoje placówki m.in w Gdańsku, Gdyni oraz laboratorium w Sopocie.

Do kogo skierowany jest program in vitro?

Z dofinansowania zabiegu in vitro będą mogły skorzystać pary, u których stwierdzono przyczynę niepłodności lub nieskutecznego leczenia niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do programu. Kobieta ubiegająca się o dofinansowanie in vitro powinna znaleźć się w przedziale wiekowym 20-40 lat.

Pary powinny być również mieszkańcami Gminy Miasta Sopotu przez co najmniej rok i rozliczać się z podatku we właściwym dla Miasta Urzędzie Skarbowym, powinny również pozostawać w związku małżeńskim lub partnerskim.

Zakres programu

Zgodnie z założeniami programu przewiduje się nawet 5 tys. zł dofinansowania w ramach pojedynczej procedury.

Koszty wynikające z konieczności przeprowadzenia m.in. badań laboratoryjnych, dodatkowych konsultacji specjalistycznych, procedur uzupełniających terapię (diagnostycznych, zabiegowych i embriologicznych) pozostają po stronie pary/pacjentów. Dopłata stanowi jednak istotne odciążenie budżetu leczenia. Program będzie realizowany od 1 kwietnia 2022 r. do 19 grudnia 2025 r.

Zgłoszenia do programu

Można skorzystać z kontaktu do rejestracji pod nr telefonu 58 58 58 800 lub poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej https://www.klinikainvicta.pl/#contact-form-section i umówić się na wizytę kwalifikacyjną.

„Szansa na dziecko z naprotechnologią dla Sopocian”

Program adresowany jest do mieszkańców Sopotu, którzy borykają się z problemem niepłodności. Naprotechnologia jest metodą, która polega na przeprowadzeniu kompleksowej diagnostyki i leczenia w zakresie niepłodności i nawykowych poronień. Warunkiem udziału jest zamieszkanie małżonków na terenie Sopotu.

Program prowadzi Fundacja Naprocentrum, która od 2013 r. działa w Poradni Zdrowia Prokreacyjnego Naprocentrum w Gdańsku (www.naprocentrum.pl).

Zgłoszenia do programu

Obowiązuje rejestracja telefoniczna: 783 002 002 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00). Po zgłoszeniu pary odbędzie się wywiad kwalifikujący parę z koordynatorem projektu.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...