Zmiany dotyczące zwrotu kosztów za zakwaterowanie obywateli Ukrainy

Wniosek na kartce papieru
Fot. materiały UMS

Zgodnie z zapisami ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym toczącym się na terytorium tego państwa, wszyscy którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom, mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne. Świadczenia są wypłacane za pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski 24 lutego br. i później. Ustawodawca zmienił okres za który można uzyskać świadczenia. Obecnie to 120 dni.

Kwota refinansowania za udzielenie pomocy uciekinierom z Ukrainy to niezmiennie 40 zł dziennie za goszczoną osobę. Zmianie uległ okres za który przyznawane może być świadczenie. Obecnie świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy może być przyznane nie dłużej niż za okres 120 dni (do tej pory było to 60 dni) od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia może być przedłużony. 

W składanym wniosku wymagane jest podanie numeru PESEL obywatela Ukrainy – wcześniej był wymagany numer PESEL lub nr dokumentu ze zdjęciem. Zmienił się również wzór załączników czyli karty osoby przyjętej do zakwaterowania i samego wniosku. Pieniądze, tak jak do tej pory, wypłacane są „z dołu”, za faktyczny czas goszczenia uchodźców.  Wszystkie wnioski są weryfikowane.

Nowy wzór wniosku i konieczne załączniki są dostępne pod artykułem, a także w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Sopotu, przy ul. Kościuszki 25/27, pokój nr 13. Wypełnione dokumenty należy składać w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 13. Wszelkich informacji dotyczących wypełniania i składania wniosków udzielają pracownicy Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta Sopotu, pod nr tel.: 58 52 13 783.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...