Sopot przystąpił do programu UNICEF Miasto Przyjazne Dzieciom

Kobieta i mężczyzna pozują do zdjęcia z podpisanymi dokumentami
Fot. Ewelina Wołejko

UNICEF Polska i Sopot podpisały porozumienie, na mocy którego miasto przystępuje do międzynarodowego programu UNICEF Miasto Przyjazne Dzieciom i będzie się ubiegać o nadanie tego tytułu. Sopot jest kolejnym ośrodkiem miejskim w Polsce, który dołączył do programu, na całym świecie jest ich ponad 4 tys.

Program Miasto Przyjazne Dzieciom to globalna inicjatywa UNICEF skierowana do samorządów. Miasta z całego świata tworzą sieć miast i aglomeracji, których znakiem rozpoznawczym jest dbanie o potrzeby najmłodszych mieszkańców. Głównym celem programu jest wsparcie miast w zapewnieniu dzieciom jak najlepszych warunków do życia i rozwoju, co w praktyce przekłada się na realną implementację zapisów Konwencji o prawach dziecka.

Współpracy Sopotu z UNICEF Polska od samego początku przyświecała idea tworzenia środowiska przyjaznego dzieciom. W związku z tym władze miasta zdecydowały się podjąć rozmowy z UNICEF Polska na temat możliwości udziału w programie.

Kluczowym elementem planowania strategicznych działań na rzecz dzieci w mieście jest przeprowadzenie diagnozy sytuacji najmłodszych. Jak dotąd Sopot zanalizował obszary: edukacji, zdrowia, kultury, sportu i rekreacji oraz pomocy dzieciom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Miasta konsultowało także swoje działania z młodymi obywatelami, pytając ich o to, co lubią w swoim mieście, czego im brakuje oraz jak oceniają dotychczasowe działania miasta na rzecz dzieci i młodzieży. Włączanie młodych ludzi w procesy decyzyjne to jeden z kluczowych mechanizmów, do którego zobowiązują się wszystkie miasta dołączające do inicjatywy.

Na mocy porozumienia, które ze strony Sopotu podpisała Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka miasta, Sopot staje się uczestnikiem programu Miasto Przyjazne Dzieciom i będzie realizował zaplanowane działania na rzecz dzieci, obejmujące m.in.: wzmocnienie partycypacji dzieci i młodzieży, upowszechnianie praw dziecka, tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju w zakresie edukacji, zdrowia czy rekreacji. Udział w programie to nie tylko ubieganie się o tytuł, ale przede wszystkim dążenie do zagwarantowania najmłodszym obywatelom optymalnych warunków życia.

– Cieszymy się, że kolejny samorząd w Polsce pragnie pracować na rzecz najmłodszych i podjąć zobowiązanie do uczynienia dzieci pełnoprawnymi obywatelami miasta – mówi Marek Krupiński, dyrektor generalny UNICEF Polska. – To niezwykle ważne, aby cała społeczność miasta, w tym firmy, media czy organizacje pozarządowe, włączyły się w działania umożliwiające dzieciom jak najlepszy rozwój tu i teraz, ale i dobry start w przyszłość.

– Sopot to pod każdym względem miasto niezwykłe. Cechuje go wielki potencjał i różnorodne zasoby, ale naszym największym skarbem są nasi mieszkańcy, w szczególności ci najmłodsi, dzieci i młodzież – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Doskonalenie już realizowanych i inicjowanie nowych działań na rzecz dzieci staną się w Sopocie jednym z celów strategicznych miasta.

– Kierujemy się zasadą, że dobro dziecka i jego prawa mają najwyższy priorytet – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Inwestujemy odważnie w przyszłość wiedząc, że są nią młodzi sopocianie. Mamy nadzieję, że nasze starania i potencjał będą umożliwiały w praktyce skuteczne wdrażanie zasad Konwencji o prawach dziecka, stanowiących integralny element wizji przyszłości Sopotu.

Program Miasto Przyjazne Dzieciom opiera się na trzech filarach: zaangażowaniu samorządu (przeprowadzenie zmian wewnątrz struktur administracyjnych), zaangażowaniu dzieci (bezpośrednie włączenie dzieci w życie miasta) oraz zaangażowaniu partnerów (włączenie lokalnej społeczności w budowę środowiska przyjaznego dzieciom). Tytuł Miasta Przyjaznego Dzieciom przyznawany jest na dwa lata, po których następuje ponowna ocena prowadzonych działań i sprawdzenie czy miasto spełnia wszystkie wymagane kryteria.

Program z powodzeniem funkcjonuje już w 45 krajach świata. Wśród Miast Przyjaznych Dzieciom są m.in. Paryż, Barcelona, Madryt, Chicago, Londyn czy Quebec. Obecnie w Polsce o włączenie do programu UNICEF aplikują takie inne ośrodki miejskie, takie jak Kraków, Poznań czy Konin.

Więcej informacji na stronie: UNICEF Polska/Miasto Przyjazne Dzieciom.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...