Środki dla organizacji pozarządowych

Splecione łonie kilkorga ludzi
Fot. Pixabay

Miasto w II konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2022 zleci 47 zadań na kwotę 547 100 zł w obszarach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, edukacji, ochrony i promocji zdrowia, działań polityki społecznej, kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz integracji cudzoziemców.

Beneficjentami zadań są mieszkańcy naszego miasta, dzieci, młodzież oraz seniorzy. Wszyscy mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, poprawy stanu zdrowia poprzez rehabilitację, uczestniczenia w wielu ciekawych spotkaniach, wyjazdach, zabawach, konkursach czy też w zajęciach sportowych i wydarzeniach kulturalnych.

Każdego roku Sopot zleca organizacjom pozarządowym oraz finansuje lub dofinansowuje ok. 200 zadań, których celem zawsze pozostaje konsekwentne, systematyczne polepszanie warunków życia, wygody i zadowolenia mieszkańców Sopotu.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...