Wesoła parada, występy, zabawy dla całych rodzin. W sobotę otwieramy woonerf!

Fot. materiały UMS

Zapraszamy na otwarcie sopockiej strefy woonerf, połączone z paradą i festynem dla rodzin. Uroczystość rozpocznie się w sobotę, 11 czerwca, o godzinie 12.00 na ul. Parkowej (skrzyżowanie z ul. Kordeckiego). Następnie radosną paradą przejdziemy w kierunku Muzeum Sopotu. Tam – na ul. Poniatowskiego i w ogrodzie muzeum zaplanowano rodzinny festyn, który potrwa do godziny 15.30. W programie m.in. gry i zabawy dla dzieci i rodzin, występy wokalne i taneczne, warsztaty kreatywne.

Sopocki woonerf powstał w kwartale ulic Parkowa – Kordeckiego – al. Wojska Polskiego – Kilińskiego. W wolnym tłumaczeniu określenie „woonerf” oznacza „ulicę do mieszkania”. W skrócie, termin ten dotyczy sposobu projektowania ulicy w strefie zurbanizowanej w taki sposób, aby przy zachowaniu podstawowych funkcji ulicy położyć szczególny nacisk na uspokojenie ruchu. Idea woonerven pojawiła się w latach 70. XX wieku w Holandii. Woonerf jest jednocześnie deptakiem i miejscem spotkań mieszkańców oraz ulicą z wyznaczonymi miejscami do parkowania. 

– Po wielu konsultacjach z mieszkańcami tego rejonu zdecydowaliśmy, że planując inwestycję mającą chronić dolny taras miasta przed zalewaniem, możemy jednocześnie uspokoić ruch i zmienić wygląd tej części Sopotu. Jestem przekonany, że będzie to jedna z najpiękniejszych przestrzeni publicznych w Polsce – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Balans między ruchem rowerowym, samochodowym i pieszym to rozwiązania stosowane w wielu europejskich miastach i jak pokazuje doświadczenie, bardzo poprawiają jakość życia nie tylko okolicznych mieszkańców, ale wszystkich użytkowników tych przestrzeni – dodaje Marcin Skwierawski.   

Strefa woonerf nie ma tradycyjnego podziału na jezdnię i chodnik, a pieszy i rowerzysta mają pierwszeństwo na całej szerokości ulicy. Woonerf jest takim sposobem komponowania ulicy, by poza funkcją komunikacyjną stała się przyjazną przestrzenią publiczną. 

Co się zmieniło:

 • ochrona przed podtopieniami – budowa nowych kanałów deszczowych, co zwiększyło możliwości odbioru wód opadowych z pasa drogowego i zabezpieczenie przylegających posesji przed zalaniem z ulicy
 • nastąpiła poprawa bezpieczeństwa pieszych,
 • uspokojenie ruchu samochodowego do 20 km/h,
 • uporządkowane zostało parkowanie w wyznaczonych miejscach,
 • zorganizowano na nowo zieleń z podkreśleniem parkowego charakteru tego obszaru,
 • przebudowano sieci: gazową, elektroenergetyczną, wodną , kanalizacyjną i wybudowano ciepłowniczą i teletechniczną (rurociąg do miejskiego monitoringu),
 • zmodernizowano oświetlenie,
 • powstała nowa, bardziej przyjazna i naturalna nawierzchnia,
 • stylowa mała architektura: ławki i kosze na śmieci. 

Dane liczbowe:

 • ul. Parkowa – długość 523,13 m, ul. Kordeckiego – 136,74 m, ul. Chrobrego – 189,64 m, ul. Drzymały – 138,37 m, ul. Traugutta – 198,93 m, ul. Poniatowskiego – 155,70 m, ul. Kilińskiego – 54,56 m, Razem: 1.397,07m
 • Przebudowana została sieć sanitarna, wodociągowa, ciepłownicza i gazowa.
 • Koszt inwestycji to 11 972 102,36 ze strony GMS plus 1,4 mln zł – koszt, który pokryła Pomorska Spółka Gazownictwa za przebudowę sieci gazowej, której jest właścicielem. 

Kanalizacja deszczowa

Położonych zostało siedem kanałów głównych wraz z uzbrojeniem (studnie rewizyjne, „sięgacze” do posesji, tradycyjne wpusty uliczne) oraz 5 wpustów samopodczyszczających i zespołów podczyszczających wody opadowe (osadnik + separator) przed odprowadzeniem ich do potoku Haffnera zlokalizowanego w ul. Chrobrego. Ułożono ok. 1,2 km kanału deszczowego, wraz z wpustami ulicznymi typu górskiego. Przebudowano odwodnienie skrzyżowania ul. Chrobrego, ul. Traugutta  i ul. Grunwaldzkiej. Na terenie objętym inwestycją powstały przyłącza posesyjne, umożliwiające włączenie w miejski system kanalizacji deszczowej i odprowadzenie nadmiaru wód opadowych niezagospodarowanych na posesji. 

Oświetlenie

Inwestycja objęła budowę nowego oświetlenia ulicy Kilińskiego (odcinek od Grunwaldzkiej do Parkowej), Parkowej, Poniatowskiego, Traugutta, Drzymały, Chrobrego oraz Kordeckiego w Sopocie. Dokonano przebudowy istniejącego oświetlenia w tym demontaż istniejącego oświetlenia oraz odtworzenie powiązań sieci oświetleniowej EO Sopot; odtworzone zostały linie zasilające oraz pętle indukcyjne. Postawiono 61 nowych supów oświetleniowych z oprawami. Powstały dwa punkty ładowania aut elektrycznych, na ulicach Kordeckiego i Poniatowskiego. 

Drogi

Przebudowany został układ ulic: Parkowej, Kordeckiego, Drzymały, Chrobrego, Traugutta oraz Kilińskiego. Wprowadzenie układu typu woonerf ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w strefie zamieszania, uspokojenie ruchu oraz podniesienie walorów estetycznych. By uspokoić ruch wprowadzono małą architekturę oraz wydzielono tereny zielone. Nawierzchnie ciągów pieszo-jezdnych wykonano z kostki kamiennej 15x20cm, czterostronnie ciętej, płomieniowanej, niefazowanej, koloru szarego. Nawierzchnię wlotów skrzyżowań wyniesionych, od ul. Chrobrego i ul. Traugutta oraz  nawierzchnię skrzyżowań wyniesionych w ciągu ul. Grunwaldzkiej z asfaltu. Miejsca postojowe wykonane zostały z kostki brukowej typu starobruk. Miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami wykonano z kostki betonowej 10x20cm – będą oznakowane kolorem niebieskim. 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...