Raport o stanie miasta 2021. Zapraszamy mieszkańców do debaty

Altana Kollatha
Fot. Ewelina Wołejko

Gmina Miasta Sopotu opublikowała Raport o stanie miasta. Raport podsumowuje działania prezydenta miasta w 2021 roku w obszarach, które mają największy wpływ na jakość życia w Sopocie. Na najbliższej sesji Rady Miasta, która odbędzie się 29 czerwca br. o godz. 10.00 odbędzie się debata nad raportem. Mieszkańcy mogą wziąć w niej udział.

Zadania, realizowane dla mieszkańców, wynikają ze strategii miasta oraz są konsekwencją przyjętych przez Radę Miasta uchwał, polityk, strategii szczegółowych oraz programów dotyczących poszczególnych dziedzin. Dokument został złożony do przewodniczącego Rady Miasta Sopotu, będzie prezentowany podczas Sesji Rady Miasta Sopotu 29 czerwca 2022 r. 

– 2021 r. był to drugi z rzędu rok pod znakiem pandemii. Jednakże znacznie różniący się od poprzedniego – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Większość mieszkańców oraz przedsiębiorstw przystosowała się do pandemii, kontakty online stawały się normą. Ale nadal niektóre branże, takie jak gastronomia i turystyka, były dotknięte restrykcjami. I to właśnie w ich stronę była ukierunkowana pomoc udzielana przez miasto. Od początku roku zaczęły się szczepienia przeciw COVID-19. Sopot od samego początku uznał organizację i promocję szczepień wśród mieszkańców za priorytet. W zeszłym roku rozpoczęliśmy świętowanie jubileusz 120-lecia nadania praw miejskich Sopotowi. Miasto zorganizowało z tej okazji wiele imprez, głównie kulturalnych. Ale postanowiło też uczcić rocznicę inwestycjami, które dłużej zostaną w krajobrazie miasta, np. odbudową altany Kollatha. Na początku 2021 r. w pełni ruszyły prowadzone wspólnie z Uniwersytetem SWPS prace nad drugim etapem Strategii Rozwoju Miasta. Były warsztaty z przedstawicielami organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, reprezentantami młodzieży i seniorów oraz organizacjami pracodawców. Oraz te najważniejsze – z mieszkańcami. Zostanie on poddany konsultacjom społecznym w 2022 r. Dziękując wszystkim za dotychczasowe zaangażowanie zachęcamy do dalszego udziału w pracach nad Strategią i wspólnego tworzenia wizji naszego miasta – dodaje prezydent Jacek Karnowski.

Mieszkańcy Sopotu mogą zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie miasta za 2021 rok

Debata odbędzie się podczas sesji Rady Miasta Sopotu 29 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w sali 36 Urzędu Miasta. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, powinien złożyć do przewodniczącego Rady Miasta pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób. W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu lub adres mailowy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Na każdej stronie listy poparcia musi być tytuł: „Udzielam poparcia Pani/u (imię i nazwisko), która/y chce zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie miasta za 2021 rok”. Poniżej należy umieścić imiona i nazwiska oraz podpisy osób popierających.

Zgłoszenie wraz z oryginałem listy poparcia należy dostarczyć najpóźniej do 28 czerwca 2022 r. do Biura Rady Miasta w Urzędzie Miasta Sopotu, w godzinach pracy Urzędu. Mieszkańcy będą mogli zabrać głos w debacie zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Raport o stanie miasta 2021, jako wydanie specjalne biuletynu miejskiego „Przepis na Sopot”, trafi do skrzynek pocztowych mieszkańców Sopotu, by mogli się zapoznać ze zbiorczymi informacjami na temat działań w mieście w minionym, bardzo nietypowym, jeszcze naznaczonym pandemią roku.

Raport został opublikowany także na stronie Sopot.pl w zakładce Informator Miasta Sopotu, jest też dostępny poniżej.

Załączniki do Raportu o stanie miasta 2021

  1. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta
  2. Sprawozdanie z realizacji programów i polityk miejskich
  3. Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...