Światowy Dzień Praw Osób Starszych

Dostawa w ramach Biblioteki na Kółkach. Fot. materiały prasowe Biblioteki Sopockiej

W Sopocie 33% mieszkańców to seniorzy – są twórczy, zaangażowani obywatelsko, uczestniczą w życiu miasta, sami kreują różne wydarzenia. Obchodzony w czerwcu Światowy Dzień Praw Osób Starszych to okazja, by zwrócić uwagę na sytuację osób starszych, na ich potrzeby i codzienne problemy.

To przypomnienie, że każdy człowiek ma prawo do szacunku i godnego życia, a szczególną troską należy objąć osoby starsze samotne, niesamodzielne, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Sopot odpowiadając na potrzeby osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów stale poszerza ofertę wsparcia. Wszystkie propozycje i inicjatywy realizowane przez miasto mają na celu zapewnienie osobom starszym, z niepełnosprawnością warunków umożliwiających dobrą jakość życia.

Miasto z jednej strony wpiera osoby niesamodzielne i samotne, ale również stwarza możliwości do rozwijania różnych form aktywności. Priorytetem są także działania skierowane do opiekunów.

Oferta:

Sopocki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Słuchacze uczęszczają na wykłady otwarte z różnych dziedzin nauki, spotkania z przedstawicielami świata kultury oraz liczne zajęcia warsztatowe. Realizowane są zajęcia usprawniające i utrzymujące sprawność manualną (warsztaty plastyczne, artystyczne), zajęcia z aktywności ruchowej (gimnastyka, nordic walking), warsztaty turystyczne (wycieczki piesze najpiękniejszymi szlakami turystycznymi Trójmiasta i jego okolic, wycieczki autokarowe i rowerowe oraz wykłady z zakresu turystyki), a także choreoterapeutyczne (terapia tańcem) i relaksacyjne i wiele wiele innych.

Więcej informacji:

 

Biblioteka Sopocka

Prowadzi projekt Miasto Seniora. W projekcie sopoccy seniorzy mogą korzystać z całej gamy zajęć kreatywnych, np. ArteMindfulness, czyli sztuki relaksacji, spotkań z ekspertami, wyjaśniającymi różne aspekty procesu starzenia, a także z bardzo popularnych zajęć ruchowych - treningu zdrowych nawyków, jogi i spacerów sopockimi szlakami. Seniorzy bardzo chętnie korzystają także z oferty kulturalnej - są stałymi bywalcami spotkań autorskich, spotkań z aktorami w cyklu POCZYTAJ MI oraz spektakli Teatru przy Stole.

Biblioteka Sopocka prowadzi także wyjątkowy projekt. Biblioteka na kółkach powstała z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mogą korzystać ze zbiorów bibliotecznych. Książki są im dostarczone do domu.

Projekt został stworzony z myślą o osobach starszych, niesamodzielnych oraz niepełnosprawnych, a także o opiekunach rodzinnych osób ciężko chorych przebywających w domach (dzieciach i dorosłych). Biblioteka chce w ten sposób dotrzeć do mieszkańców Sopotu, którzy kochają książki i czytanie, ale z różnych powodów życiowych czy zdrowotnych nie mogą wychodzić z domów i w tradycyjny sposób korzystać ze zbiorów bibliotecznych.

Więcej informacji:

 

Zajęcia dla seniorów w Sopockich Domach Sąsiedzkich

Cykliczne zajęcia prowadzone są w DS.: Alternatywy 5, Potok, Tęczowy Dom i w bibliotekach sąsiedzkich „Koc i książka” oraz „Broadway”.
Są to: zajęcia kreatywne, robótki ręczne, warsztat stolarski, florystyka, taniec, joga, zdrowy kręgosłup, główka pracuje – łamigłówki dla seniorów i wiele innych.

Najlepiej śledzić zakładkę „wydarzenia” na profilu Sopockich Domów Sąsiedzkich na Facebooku, tam są wszystkie aktualne informacje: https://www.facebook.com/sopockiedomysasiedzkie

Więcej informacji:

  • Zuzanna Ostrowska, koordynatorka Sopockich Domów Sąsiedzkich
  • tel. 699 857 138
  • e-mail: sopockie.domy.sasiedzkie@sopot.pl

 

MOPS

Różne formy wsparcia osób starszych, niesamodzielnych

W zależności od stanu zdrowia, osoby, które wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu, mogą skorzystać ze wsparcia opiekunki środowiskowej, która odwiedza je w domu. Ośrodki wsparcia: Dzienny Dom Pobytu, Środowiskowy Dom Samopomocy typu B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną czy Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób starszych z zaburzeniami pamięci, oferują zajęcia, które usprawniają i uczą samodzielności.

Osobom potrzebującym, samotnym i niesamodzielnym Miasto za pośrednictwem Caritas zapewnia dowóz ciepłego posiłku do domu, dofinansowując to zadanie. W celu wzmocnienia bezpieczeństwa, osoby najbardziej potrzebujące mają zapewnioną bezpłatną teleopiekę.

Sopot w sposób szczególny troszczy się o osoby z niepełnosprawnościami, przeznaczając co roku, oprócz środków z PFRON, własne środki na rehabilitację społeczną. Można otrzymać m.in. dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.

Dla osób mniej samodzielnych ważnym wsparciem w codziennych czynnościach jest pomoc Asystenta Osoby z Niepełnosprawnością. Usługa asystenta zwiększa szansę osób z niepełnosprawnością na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Miasto finansuje profilaktyczne programy zdrowotne skierowane do osób starszych, z niepełnosprawnościami, pomaga w przystosowaniu mieszkania do potrzeb osób niesamodzielnych i niesprawnych, m.in. poprzez dofinansowanie budowy podjazdu dla wózków, przebudowę łazienki czy montaż specjalnych poręczy.

Ciekawym pomysłem jest Wolontariat Sąsiedzki, który łączy osoby starsze, mieszkające samotnie z sąsiadami – wolontariuszami. Czasem trzeba coś załatwić, pomóc w zrobieniu zakupów, w ogródku, nauczyć nowej funkcji telefonu. Ale przede wszystkim seniorom potrzebny jest ktoś, kto po prostu ich wysłucha, odwróci uwagę od chorób i samotności.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Społecznej MOPS Sopot, ul. Kolejowa 14, tel. 58 551 17 10 wew. 232, 236.

Więcej informacji:

 

DPS

Osoby, które wymagają całodobowej opieki, kierowane są do Domu Pomocy Społecznej w Sopocie. W domu pomocy społecznej może zamieszkać osoba, która z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie może samodzielnie funkcjonować i wymaga całodobowej opieki. Do DPS trafiają nie tylko osoby samotne, ale również te, którym najbliższa rodzina nie jest w stanie zapewnić niezbędnej opieki. W sopockim DPS wyodrębniono również 2 miejsca czasowego pobytu w formie całodobowej opieki wytchnieniowej.

Więcej informacji:

 

Zajęcia w DPS. Fot. Andrzej Zięba

 

Centrum Opieki Geriatrycznej

W Sopocie mamy Centrum Opieki Geriatrycznej – wielospecjalistyczny ośrodek geriatryczno-rehabilitacyjny. Ośrodek wyposażony jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i rehabilitacyjny. Jest to pierwszy szpital w województwie pomorskim, który kompleksowo opiekuje się osobami starszymi.

Poradnia Geriatryczna, Oddział Geriatryczny, Dzienny Oddział Psychogeriatrii

Jeżeli pacjent w wieku powyżej 60 lat odczuwa dyskomfort, czuje, że jego organizm nie funkcjonuje tak jak powinien, czuje przygnębienie czy ma stany lękowe, powinien zgłosić się do Poradni Geriatrycznej, gdzie zostanie wysłuchany i dostanie pierwsze wskazówki jak i co może zmienić w życiu, w każdym jego aspekcie – i fizycznym, i psychicznym. Jeżeli będą wymagały tego wskazania zdrowotne, senior zostanie skierowany na Oddział Geriatryczny, by wykonać poszerzoną diagnostykę.

Psychogeriatria – pomaga i wspiera seniora. Tam jest terapia oraz diagnostyka zaburzeń pamięci, zaburzeń zachowania, czyli wszystkich funkcji poznawczych. Monotonia i szarzyzna życia mogą być przyczyną niezadowolenia, frustracji i zamykania się w sobie, depresji, otępienia oraz zaostrzenia się wcześniejszych chorób przewlekłych. Jest to ważne zwłaszcza teraz, kiedy pandemia wpływa bardzo na nasze życie społeczne. Zajęcia seniorów powodują ich aktywizację, wzmacniają poczucie bezpieczeństwa oraz poprawiają komfort życia. Samego seniora i jego rodziny.

Szczegóły oraz druki skierowań dostępne są na stronie Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie w zakładce opieka medyczna – geriatria.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...