Bezpłatne wsparcie prawne dostępne w Sopocie również dla turystów

Waga na tle mężczyzny w ganiturze przeglądającego kodeks
Fot. Freepik

Nie tylko mieszkańcy Sopotu, ale również osoby odwiedzające Sopot w sezonie wakacyjnym mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją. Na pomoc prawnika czy też doradcy obywatelskiego mogą liczyć turyści np. w przypadku nagłych zdarzeń losowych.

Ze specjalistami można się kontaktować pod nr infolinii 536 017 748 (obowiązują zapisy) od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00. Na poradę umówić się można również elektronicznie: bppkalendarz@gmail.com

Porady świadczone są stacjonarnie w Centrum Handlowym Monte, ul. Bohaterów Monte Cassino 25,  II piętro, jak również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Poradnictwo prawne przysługuje osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (zgodnie z ustawą) na podstawie pisemnego oświadczenia.

Szczegółowe informacje o punktach świadczących nieodpłatną pomoc prawną oraz o zakresie wsparcia dostępne są na stronie sopockiego BIP.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...