Piękne posesje, piękny Sopot

Kwiaty na balkonach w kamienicy
Fot. Anna Rezulak/KFP

Rozpoczął się XXX już konkurs na najładniejszą posesję w mieście. Do 31 sierpnia można zgłaszać ogródki i balkony w podkategoriach: posesje indywidualne, posesja Wspólnoty i posesja należąca do instytucji. W każdej z nich przyznane zostaną trzy nagrody pieniężne.

Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące elementy:

  • walory ekologiczne (np. różnorodność nasadzeń, rośliny przyjazne dzikim zwierzętom, mała architektura skierowana dla zwierząt, np. karmniki, poidełka, siedliska);
  • walory dekoracyjne (np. harmonijne wkomponowanie się w otoczenie, wykorzystanie gatunków wymagających większej liczby zabiegów pielęgnacyjnych, nawiązanie do tradycji dawnych sopockich ogrodów posesyjnych, ogólna estetyka ogrodu, elewacji pobliskich budynków);
  • walory użytkowe (np. mała architektura, obecność ziół lub innych roślin użytkowych);
  • podejmowanie wspólnych zbiorowych działań na posesjach;
  • dobre praktyki ogrodnicze (np. mała retencja, kompostownik, ściółkowanie gleby, naturalne metody ochrony roślin i nawożenia, prawidłowo przycinane drzewa).

Deklaracja udziału w konkursie następuje poprzez dostarczenie maksymalnie pięciu zdjęć z różnych ujęć, obejmujących duży obszar zgłaszanej posesji lub balkonu. Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką. Na podstawie zdjęć komisja konkursowa wstępnie oceni zgłoszenia.

Zdjęcia wraz z informacją zawierającą: imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz dokładny adres oraz pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można dostarczyć osobiście, pocztą zwykłą lub za pośrednictwem internetu na adres:

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska
Urząd Miasta Sopotu
ul. Tadeusza Kościuszki 25/27
81-704 Sopot

adres mailowy: inzynieria@sopot.pl

Dodatkowe informacje w sprawie konkursu:

Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Sopotu.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...