Elektroniczne wnioski na świadczenia dla rodzin

Mama z dzieckiem puszczają duże bańki mydlane
Fot. Pixabay

Od lipca można składać wnioski online na zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami mogą także składać wnioski o przedłużenie specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Zasady przyznawana świadczeń na dzieci pozostają bez zmian. Podobnie jak w ubiegłym okresie zasiłkowym kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego wynosi 674 zł netto na osobę w rodzinie. Jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, kryterium wynosi 764 zł. Natomiast, aby otrzymać świadczenie z funduszu alimentacyjnego, należy spełnić kryterium dochodowe w wysokości 900 zł netto na osobę w rodzinie.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że wysokość wypłacanych świadczeń zostaje pomniejszona o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego. Do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnych wliczamy dochody uzyskane przez rodzinę w 2021 r.

Wnioski w formie elektronicznej można składać za pośrednictwem portalu Emp@tia lub Platformy Usług Elektronicznych ZUS. W formie papierowej będzie można składać od 1 sierpnia. Wzory wniosków znajdują się m.in. na stronie www.mrpips.gov.pl.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. W Sopocie zadanie to realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie.

– Zachęcamy do składnia wniosków drogą elektroniczną. To wygodny i szybki sposób – podkreśla Marlena Jasnoch, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – Obecnie większość wniosków o przyznanie różnych świadczeń składa się elektronicznie i rodzice czy opiekunowie nieźle sobie z tym radzą. W przypadku pytań czy wątpliwości nasi pracownicy chętnie pomogą i doradzą. Osoby, które mają utrudniony dostęp do internetu lub trudności z wysłaniem elektronicznego wniosku, będą mogły od 1 sierpnia złożyć wniosek tradycyjny – papierowo, osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Przypominamy o zmianach w programie Rodzina 500 + oraz Dobry Start (wyprawka szkolna). Obsługą tych programów zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenia wypłacane są tylko bezgotówkowo na wskazane konto, a wnioski można składać jedynie w formie elektronicznej.

Od czerwca zmieniła się lokalizacja Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Obecnie mieści się w głównym budynku MOPS przy ul. Kolejowej 14, godziny przyjęć interesantów: poniedziałek-piątek, 8.00-15.00. Informacje o świadczeniach dla rodzin można uzyskać pod nr tel. 58 551 61 63.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...