Dodatek osłonowy – przypominamy ważne terminy

Monety leżą na banknocie
Fot. Pixabay

Dodatek osłonowy to jednorazowe świadczenie, które ma zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, jest elementem tarczy antyinflacyjnej. Przysługuje w oparciu o kryterium dochodowe i wypłacany jest za cały 2022 rok. Ważna jest jednak data złożenia wniosku. W przypadku wniosku złożonego do 31 lipca 2022 r. brany jest pod uwagę dochód za 2020 r., po 1 sierpnia dochód za 2021 r.

Wniosek składamy tylko raz w roku. Osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, mogą złożyć wniosek do 31 października 2022 r.

Dodatek osłonowy przysługuje osobom samotnie gospodarującym, których dochód nie przekracza 2100 zł (netto) oraz osobom w gospodarstwie wieloosobowym, w którym dochód nie przekracza 1500 zł (netto) na osobę w rodzinie.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych wynosi 20 zł.

Jakie wsparcie można otrzymać?

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym, spełnienia kryterium dochodowego oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania i posiadania wpisu do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

  • dla gospodarstwa 1-osobowego – 400/500 zł*
  • dla gospodarstwa 2, 3-osobowego – 600/750 zł*
  • dla gospodarstwa 4, 5-osobowego – 850/1062,50 zł*
  • dla gospodarstwa 6- i więcej osobowego – 1150/1437,50 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budyn

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Gdzie i kiedy składać wnioski o dodatek osłonowy?

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 października 2022 r. Urzędy mają czas na wypłatę maksymalnie do 2 grudnia 2022 r.

Wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Można również złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej (profilem zaufanym lub za pomocą platformy ePUAP).

Mieszkańcy Sopotu mogą złożyć wniosek w wersji papierowej:

w kancelarii Urzędu Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot (drogą pocztową lub osobiście w godzinach pracy Urzędu)

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie (drogą pocztową na adres: MOPS Sopot, ul. Kolejowa 14, 80-318 Sopot, osobiście w Punktach Obsługi Klienta:

  • ul. Kolejowa 14, poniedziałek – piątek, w godz. 8.00-15.00,
  • al. Niepodległości 759 a, poniedziałek – piątek, w godz. 8.00-15.00.

Zgodnie z zapisami ustawy, informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej, dlatego ważne jest aby podać dane kontaktowe (adres e-mail – swój lub innej osoby z rodziny) oraz nr telefonu. Prosimy również o podanie rachunku bankowego do wypłaty.

Dodatkowe informacje oraz wzór wniosku wraz z instrukcją wypełniania można znaleźć na stronie: BIP Sopot/dodatek osłonowy

Informacje można uzyskać dzwoniąc na rządową infolinię 22 369 14 44, czynną od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00.

Pytania można kierować również do pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego sopockiego MOPS, tel. 58 551 61 63 (poniedziałek-piątek 8.00-15.00).

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...