Od sierpnia wnioski na świadczenia dla rodzin również w formie papierowej

Kobieta i mężczyzna trzymają za ręce małe dziecko i idą ulicą
Fot. Pixabay

Wnioski na zasiłek rodzinny oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy można składać elektronicznie, a od sierpnia dodatkowo tradycyjnie, w formie papierowej.

Zasady przyznawana świadczeń na dzieci pozostają bez zmian. Podobnie jak w ubiegłym okresie zasiłkowym kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego wynosi 674 zł netto na osobę w rodzinie. Jest dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, kryterium wynosi 764 zł. Aby otrzymać świadczenie z funduszu alimentacyjnego, należy spełnić kryterium dochodowe w wysokości 900 zł netto na osobę w rodzinie.

Do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wliczamy dochody uzyskane przez rodzinę w 2021 r. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że wysokość wypłacanych świadczeń zostaje pomniejszona o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego.

– Nadal można składać wnioski przez internet i do takiej formy zachęcamy – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – To szybki i bezpieczny sposób. Nasi pracownicy chętnie pomogą i doradzą telefonicznie, jak to zrobić. Osoby, które mają utrudniony dostęp do internetu lub trudności z wysłaniem elektronicznego wniosku, mogą od 1 sierpnia złożyć wniosek papierowy – osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Aby zapewnić dogodne warunki do złożenia wniosku, sopocki MOPS prowadzi rejestrację telefoniczną. Dzwoniąc pod numer 58 551 61 63 można umówić konkretny termin osobistej wizyty w Ośrodku.

Przypominamy o zmianie lokalizacji Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Obecnie mieści się w głównym budynku MOPS przy ul. Kolejowej 14.

Wnioski elektroniczne można składać za pośrednictwem portalu Emp@tia oraz PUE ZUS. Wzory wniosków znajdują się na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie lub w serwisie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...