Dolny Sopot z nowymi lampami

Fot. Fotobank.pl/UMS

Zakończyła się modernizacja oświetlenia ulicznego w Dolnym Sopocie. Inwestycja realizowana była od 2018 r., w jej ramach w Sopocie wymienionych zostało 791 punktów świetlnych. Nowe latarnie zużywają mniej prądu, wpłyną również na ograniczenie emisji CO2.

Inwestycja zrealizowana została w formule „zaprojektuj i wybuduj” (511 latarni) oraz „wybuduj” (np. woonerf, ulice: Wosia Budzysza, Haffnera i al. Wojska Polskiego – 280 sztuk). Prace objęły m.in. demontaż poprzedniego oświetlenia, budowę linii kablowych, postawienie słupów oświetleniowych wraz z oprawami.

Nowe lampy zostały wybrane po konsultacjach z konserwatorem zabytków. Wzorem dla odtworzenia latarni ulicznych na ul. Bohaterów Monte Cassino stała się oryginalna lampa z pocz. XX w., jedyna która zachowała się w Sopocie i odnowiona stoi na posesji przy ul. Mokwy 4.

Wymiana oświetlenia ulicznego jest ważną dla miasta inwestycją, zwłaszcza w obliczu drastycznego wzrostu kosztów energii, obecnych i prognozowanych. Modernizacja oświetlenia wpisuje się w konsekwentne działania zmierzające do ograniczenia emisji CO2. Dzięki nowemu oświetleniu o ok. 66% zmniejszy się emisja gazów cieplarnianych, a także zużycie prądu, które wprost przekłada się na mniejsze wydatki z budżetu miasta.
Koszt wszystkich trzech etapów oraz części „wybuduj” zamknie się w kwocie ok. 13 mln zł. Ok. 80% tej kwoty to środki europejskie.

W pierwszym etapie, w 2020 r., było to 166 punktów, w roku 2021  – 152 punkty. Ostatni etap objął aż 193 punkty. Lokalizacje: hotel Sheraton (tzw. podkowa), ul. Powstańców Warszawy, Goyki, Ceynowy, Helska, Bałtycka, Mokwy, Majkowskiego, Morska, Królowej Jadwigi, Kubacza, Chmielewskiego, Obrońców Westerplatte, Winieckiego, Tenisowa, Czyżewskiego.

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii” realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...