Aktywny samorząd 2022. Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

wózek inwalidzki
Fot. Pixabay

Do końca sierpnia osoby z niepełnosprawnościami mogą składać wnioski o przyznanie dofinansowania m.in. na zakup wózka elektrycznego, sprzętu komputerowego czy kursu prawa jazdy. Od 1 września będą mogły składać wnioski na pokrycie kosztów nauki oraz kształcenia w szkole policealnej lub wyższej.

– Zachęcam osoby z niepełnosprawnościami do skorzystania z dofinansowania w ramach programu „Aktywny samorząd 2022” – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – Środki można przeznaczyć na sprzęt czy szkolenia, które ułatwią codzienne funkcjonowanie, uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym a także dostęp do edukacji.

Do 31 sierpnia można składać wnioski na likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. W ramach „Aktywnego samorządu” można otrzymać pomoc m.in. w uzyskaniu prawa jazdy, zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej skutera lub wózka, zakupie sprzętu elektronicznego i oprogramowania oraz szkoleniu z jego obsługi, utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu. Osoby pracujące mogą otrzymać wsparcie w opłatach za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu lub opiekę niani.

Od 1 września osoby, które uczą się w szkole policealnej lub studiują, będą mogły składać wnioski na dofinansowanie pokrycia kosztów nauki oraz kształcenia.

– Z dofinansowania w ramach programu „Aktywny Samorząd 2022” mogą skorzystać przede wszystkim osoby w wieku aktywności zawodowej – zachęca Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Seniorzy mogą otrzymać środki na naprawę wózka elektrycznego, ale mogą liczyć na wsparcie finansowe z innych programów. Również miasto od wielu lat wspiera osoby z niepełnosprawnościami przeznaczając na to własne środki, m.in. na turnusy rehabilitacyjne czy likwidację barier architektonicznych.

Środki na zadania realizowane w ramach programu „Aktywny samorząd” pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wnioski można składać przez System Obsługi Wsparcia SOW 

 

Szczegółowe informacje o programie „Aktywny samorząd” znajdują się na stronie www.mopssopot.pl. Informacji udziela Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej MOPS Sopot, tel. 58 555 15 76.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...