Aktualności

Geriatria w Sopocie

Szybko rosnąca populacja osób starszych, przewlekle chorych i niesamodzielnych wymaga pilnie działań zabezpieczających potrzeby zdrowotne tej grupy pacjentów. Rozwiązaniem dostosowującym zakres opieki zdrowotnej w mieście do zaopatrzenia tej grupy w niezbędne świadczenia medyczne, będzie stworzenie ośrodka opieki geriatrycznej w Sopocie.

Spotkanie “Efektywność energetyczna i ochrona środowiska w Sopocie – dofinansowanie i dobre praktyki”

Spotkanie jest organizowane w ramach projektu „Oszczędności energii w obszarach miejskich poprzez rewaloryzację i nowe sposoby zaopatrzenia w energię”, którego celem jest zbadanie możliwości podnoszenia efektywności energetycznej w Sopocie poprzez inwestycje termomodernizacyjne oraz ocenę możliwości wykorzystania energii odnawialnej w gospodarce energetycznej miasta.

Przenosiny kolejowych kas biletowych

Od najbliższego poniedziałku (18 lutego), pasażerowie Szybkiej Kolei Miejskiej oraz spółek grupy PKP będą mogli kupować bilety w kasach biletowych budynku tymczasowego zlokalizowanego przed wejściem na perony SKM i dalekobieżne, przy ul. Marynarzy.

Jak sobie radzić z własną agresją? Warsztaty dla sprawców przemocy w rodzinie

Punkt Interwencji Kryzysowej w Sopocie (PIK) prowadzi zapisy do grupy korekcyjno – edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Jeśli jesteś agresywny wobec bliskich i chcesz to zmienić, zachęcamy do udziału w warsztatach – mówi Justyna Kaczmarek, pedagog, interwent sopockiego PIK –u, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Lekcje wrażliwości i pomagania w Sopocie

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie prowadzą w sopockich szkołach zajęcia edukacyjne mające na celu uwrażliwienie młodych ludzi na drugiego człowieka, na potrzeby osób bezdomnych, chorych, starych, samotnych, niepełnosprawnych, znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...