Sopot dostępny

Sopot w Stałym Komitecie ds. Równości przy Radzie Gmin i Regionów Europy

O sytuacji kobiet w Polsce oraz potrzebie decentralizacji rozdziału środków unijnych podczas spotkania Stałego Komitetu ds. Równości przy Radzie Gmin i Regionów Europy mówiła Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu, która jest członkinią tego Komitetu.

Powstał kompleksowy, integracyjny ośrodek rehabilitacji

Sopot przekazał wyremontowane pomieszczenia na działalność ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego. Ośrodek znalazł miejsce w budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego przy ul. Książąt Pomorskich 16/18. Wyremontowane pomieszczenia, w pełni przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, zajmują prawie 300 m kw. Prowadzenie ośrodka powierzono Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON.  

Nasz Przyjazny Dom w Sopocie

W Sopocie działa już dom dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Podopieczni zamieszkali tam przed świętami. To 12 dorosłych osób, których rodzice czy opiekunowie nierzadko nie mają sił do opieki.

Harmonogram pracy punktu pomocy prawnej w 2021 r.

Nieodpłatny Punkt Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Sopocie mieści się przy ul. Bohaterów Monte Cassino 25. Nieodpłatne usługi pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji nadal odbywają się zdalnie. Kontakt możliwy jest wyłącznie na odległość, tj. przez telefon, e-mail, komunikatory internetowe.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...