Sopot dostępny

Finanse z PFRON dla pracodawców i osób z niepełnosprawnościami

Urząd  Miasta w Sopocie zaprasza pracodawców z terenu Sopotu zainteresowanych zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami oraz osoby z niepełnosprawnościami do skorzystania ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Asystentki międzykulturowe rozpoczęły pracę w sopockim MOPS

Do zespołu pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie dołączyły pani Oksana oraz pani Hanna, które będą pracowały jako asystentki międzykulturowe. Obie panie mają doświadczenie w pracy socjalnej w Ukrainie. Swoją wiedzą i doświadczeniem będę wspierały pracowników Ośrodka w kontaktach z obywatelami Ukrainy.

Do PZON w Sopocie w poniedziałki i czwartki

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni informuje, że mieszkańcy Sopotu będą obsługiwani w każdy poniedziałek i czwartek.

Wspieraj lokalnie – niech 1% zostanie w Sopocie

Jeżeli chcemy przy rozliczeniu podatkowym za rok 2021 wesprzeć 1% jakąś organizację pożytku publicznego, warto upewnić się, by była to organizacja sopocka.

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora? Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w: rozłożeniu długu na raty, w spłacie pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...