Rodzinny Sopot

Komiks, który uczy, jak przeciwdziałać przemocy w rodzinie

Sopocki zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydał informator, który dotyczy przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Komiks zawiera cztery krótkie historie ukazujące różne formy przemocy oraz dane do instytucji, w których osoby dotknięte przemocą mogą uzyskać pomoc i wsparcie.

Nowy program „Dobry start”. 300 zł na wyprawkę szkolną

Od 1 lipca 2018 r. rusza nowy program rządowy „Dobry start”, w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu, na dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej, do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami świadczenia będą wypłacane do 24. roku życia. Na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne świadczenie „Dobry start” nie przysługuje.

Sobota ze zdrowiem i zabawą

Stowarzyszenie Zadba oraz Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie zapraszają 16 czerwca dzieci wraz z rodzicami na festyn integracyjny promujący zdrowy styl życia. Impreza odbędzie się na terenie ogrodu przed budynkiem szkoły, przy ul. Kazimierza Wielkiego 14 w Sopocie.

Bezpłatna komunikacja dla dzieci i młodzieży od 1 czerwca

Od 1 czerwca dzieci i młodzież w wieku do 20 lat będą korzystać bezpłatnie z komunikacji miejskiej na terenie Sopotu. To efekt uchwały przyjętej przez sopockich radnych.

Przyjdź na dzień otwarty i dowiedz się, jak zostać rodziną zastępczą

30 maja obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Z tej okazji Dział Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych i zaprasza na dzień otwarty w środę, 30 maja, w godz. 8.00-15.00, al. Niepodległości 759 A, tel. 58 555 10 22.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...