Sopot dla seniorów

Program "SENIOR CAPITAL"

Program "SENIOR CAPITAL"     Sopocki projekt na rzecz dojrzałych osób. Od września 2012 r. Gmina Miasta Sopotu jest partnerem ponadnarodowego projektu „SENIOR CAPITAL” (pełny tytuł: „Develop human capital of seniors to increase their economic and social value in a knowledge based and competitive economy”), którego głównym założeniem jest aktywizacja zawodowa i społeczna przedstawicieli pokolenia 50+.

Sopockie Targi Seniora

Sopockie Targi Seniora   Sopockie Targi Seniora to jedyna w Polsce Północnej profesjonalna impreza wystawiennicza o charakterze edukacyjno-kulturalnym dedykowana osobom starszym. Wydarzenie to cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców Trójmiasta i całego Pomorza - zarówno seniorów jak i ich rodzin.

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku   Sopocki UTW został powołany w strukturze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie w październiku 2003. Prowadzi działalność edukacyjną, kulturalną, twórczą i krajoznawczo - turystyczną, propagującą aktywny tryb życia oraz upowszechniającą profilaktykę gerontologiczną, wydaje również czasopismo "Zajrzyj w siebie...".

Turnusy w Sanatorium Leśnik

Turnusy w Sanatorium Leśnik   Turnusy organizowane są w ramach programu „Zapobieganie Niepełnosprawności Osób w Podeszłym Wieku”. Zapisy, które odbywają się co roku, przeprowadzane są na przełomie kwietnia i maja. Zapisać może się każdy mieszkaniec Sopotu, który ukończył 70-ty rok życia i nie korzystał z turnusu w roku poprzednim (w tym sensie, choć zapisy są co roku, poszczególne osoby mogą brać w nim udział nie częściej niż co 2 lata).  

Działania na rzecz powstania w Sopocie oddziału geriatrycznego

Działania na rzecz powstania w Sopocie oddziału geriatrycznego   Na potrzeby opieki nad seniorami ma być rozbudowany obiekt WZR przy ul. 23 Marca, gdzie obecnie mieszczą się oddziały szpitalne i rehabilitacyjne dla dzieci. W wyniku rozbudowy powstanie sopockie centrum opieki geriatrycznej z 42 łózkami na oddziale szpitalnym oraz z rozbudowanym zapleczem do rehabilitacji dla seniorów. „To szansa na przełamanie impasu dotyczącego braku zrozumienia dla potrzeby opieki nad osobami starszymi. Obecnie w całym województwie pomorskim nie ma ani jednego oddziału geriatrycznego” – mówi marszałek województwa Mieczysław Struk – „Zależy nam także, aby to miejsce służyło kształceniu studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” – podkreśla.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...