Sopot dla seniorów

W trosce o niesamodzielnych – miasto wsparło zakup auta dla Caritas

Ze wsparciem Gminy Miasta Sopotu udało się kupić nowe auto elektryczne dla sopockiego Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Samochód będzie służyć m.in. niesamodzielnym sopocianom, którym dowożone są ciepłe posiłki.

Sopot wspiera osoby starsze, niesamodzielne oraz ich opiekunów

W Sopocie już teraz ponad 33 proc. mieszkańców to osoby w wieku poprodukcyjnym. Ze względu na sytuację demograficzną Sopotu, w ostatnich latach priorytetem stały się działania skierowane do tej grupy mieszkańców. W 2015 r. Rada Miasta Sopotu przyjęła Sopocki Program Strategiczny na rzecz Seniorów do 2020. Powstała również Rada Seniorów. Wszystkie propozycje i inicjatywy realizowane przez miasto mają na celu zapewnienie osobom starszym warunków umożliwiających dobrą jakość życia. Miasto z jednej strony wpiera osoby niesamodzielne i samotne, ale również stwarza możliwości do rozwijania różnych form aktywności seniorów. Priorytetem miejskiej polityki senioralnej są także działania dedykowane opiekunom rodzinnym.

Sopoccy seniorzy pod opieką smart technologii

Z tak zaawansowanego systemu jeszcze w Polsce nikt nie korzysta. Sopot po raz kolejny będzie prekursorem wykorzystania technologii smart w opiece nad najstarszymi mieszkańcami miasta. Pilotażowa grupa sopockich seniorów otrzyma specjalne tablety, które oprócz całej gamy stymulujących zadań logicznych dostosowanych do możliwości osoby starszej, będą umożliwiały także np. wyłapanie pierwszych zmian chorobowych oraz wezwanie pomocy w sytuacjach awaryjnych.

Świąteczny uśmiech dla sopockiego seniora

Okres świąt Bożego Narodzenia to szczególny czas. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie starają się, aby również osoby potrzebujące: dzieci i rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji, osoby starsze, samotne, bezdomne, poczuły tę niezwykłą atmosferę. Każdego roku włączają się w przygotowanie akcji oraz paczek świątecznych, a także odwiedzają osoby samotne i niesamodzielne.

By nikt w święta nie był sam

Spędzanie świąt w samotności dotyczy bardzo wielu osób w podeszłym wieku – skazani są na nią niemal wszyscy mieszkańcy domów seniora. Problem jest również w szpitalach, gdzie w wigilię pojawia się więcej osób starszych. W akcji „Odstawieni na święta” chodzi o to, by nikt nie był w święta sam.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...