Zielony Sopot

Laureaci konkursu na najpiękniejszą posesję

Już po raz 27. mieszkańcy Sopotu, którzy wiosną i latem włożyli mnóstwo czasu i wysiłku, by zadbać o swoje balkony, przydomowe ogródki czy posesje – otrzymali nagrody i wyróżnienia.

Nie dla wycinki drzew w Sopocie

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. zwróciła się do Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu o zgodę na wycinkę 294 drzew, rosnących wzdłuż linii kolejowej nr 250. Sprawa zgodnie z przepisami prawa jest procedowana.

Zielone odpady w nowych workach

O utrzymanie czystości w mieście powinniśmy dbać wszyscy: zarówno służby odpowiedzialne za porządek, jak i mieszkańcy miasta. Tak ważne jest więc stosowanie się mieszkańców i innych podmiotów do ustalonych harmonogramów wystawiania odpadów, w tym zielonych.

W trosce o dzikość – pomagaj z głową!

Na warsztat o dokarmianiu zimujących ptaków, w tym wodno-błotnych i przy w karmnikach, zapraszają Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja w Pomieczynie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ochrony Sów. 15 listopada będzie można m.in. samodzielnie przygotować kule tłuszczowe do dokarmiania naszych skrzydlatych przyjaciół.

Policjanci przeciwko trucicielom. Podsumowanie akcji „Smog”

30 września policjanci ruchu drogowego prowadzili ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pod nazwą „Smog”. Do działań włączyli się również sopoccy funkcjonariusze, którzy zwracali uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem. Jednak nadrzędnym celem było eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny w oczywisty sposób, np. poprzez nadmierne zadymienie, wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...