Zielony Sopot

„Czyste powietrze” – nabór wniosków

Od 1 września będzie można składać wnioski na dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze”. Celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Oszczędzamy wodę – czyli miejska retencja

W ramach przebudowy Potoku Grodowego, na końcu odkrytego koryta w Parku Północnym wykonana została studnia czerpna, gdzie magazynowana jest woda z potoku, tworząc tym samym małą retencję. W studni znajduje się pompa, która przekierowuje wodę do systemu nawadniającego, rozprowadzonego w obrębie odkrytego koryta. Zebraną deszczówką podlewana jest roślinność na wyspie i na skarpach.

Sopot naturalnie. Zadbajmy razem o nasze środowisko

Tylko jednego dnia na sopockim rynku zużywa się … 10 tysięcy foliowych torebek! Każda z nich, średnio używana przez 25 minut, rozkłada się nawet 400 lat! A wystarczy, aby każdy przyszedł po zakupy na rynek z własnymi materiałowymi woreczkami wielokrotnego użycia. Zacznijmy walkę ze zmianami klimatu od siebie!

Nie dokarmiajmy dzikich zwierząt

Dziko żyjące gatunki zwierząt bez problemu potrafią przetrwać w środowisku miejskim cały rok. Prosimy więc mieszkańców Sopotu, aby zwrócili uwagę na to, że takie dokarmianie nie jest wskazane. Dokarmiać można jedynie ptaki. Jednak powinno to być wyłącznie wspomaganie zwierzyny w trudnym okresie zimowym.

Dwa za jedno: wycinka i nowe nasadzenia w Parku Południowym

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie przekazał 30 lipca br. konserwatorowi zabytków w Urzędzie Miasta informację o bardzo złym stanie drzewa rosnącego na terenie Parku Południowego, przy Kościele Ewangelicko-Augsburskim. Ekspertyza dendrologiczna wykazała, że drzewo zagraża bezpieczeństwu a sytuacja wymaga natychmiastowej interwencji.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...