Zielony Sopot

Naturalnie dla mieszkańców

Wszyscy chcemy dbać o Sopot – naturalnie! Rozpoczęliśmy więc ekologiczną kampanię adresowaną do mieszkańców miasta, przedsiębiorców i branży turystycznej. Chodzi o zmianę codziennych nawyków, dotyczących np. produkcji odpadów, w szczególności plastikowych, lepszej segregacji śmieci, przekonanie do picia zdrowej sopockiej kranówki czy ograniczenia marnowania żywności. To małe i proste do wprowadzenia kroki, które mogą przynieść wielkie zmiany.

Laureaci konkursu na najpiękniejszą posesję

Już po raz 27. mieszkańcy Sopotu, którzy wiosną i latem włożyli mnóstwo czasu i wysiłku, by zadbać o swoje balkony, przydomowe ogródki czy posesje – otrzymali nagrody i wyróżnienia.

Nie dla wycinki drzew w Sopocie

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. zwróciła się do Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu o zgodę na wycinkę 294 drzew, rosnących wzdłuż linii kolejowej nr 250. Sprawa zgodnie z przepisami prawa jest procedowana.

Zielone odpady w nowych workach

O utrzymanie czystości w mieście powinniśmy dbać wszyscy: zarówno służby odpowiedzialne za porządek, jak i mieszkańcy miasta. Tak ważne jest więc stosowanie się mieszkańców i innych podmiotów do ustalonych harmonogramów wystawiania odpadów, w tym zielonych.

W trosce o dzikość – pomagaj z głową!

Na warsztat o dokarmianiu zimujących ptaków, w tym wodno-błotnych i przy w karmnikach, zapraszają Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja w Pomieczynie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ochrony Sów. 15 listopada będzie można m.in. samodzielnie przygotować kule tłuszczowe do dokarmiania naszych skrzydlatych przyjaciół.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...