Zielony Sopot

Wizyta studyjna w Norwegii

WIZYTA STUDYJNA W NORWEGII We wrześniu br. 10 gmin polskich , w tym Gmina Miasta Sopotu, wzięło udział w tygodniowej wizycie studyjnej w Norwegii, realizowanej w ramach projektu „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu”. Podczas tej wizyty zapoznano się z modelowymi instalacjami i inicjatywami proenergetycznymi realizowanymi przez norweskie gminy i ich partnerów. Zwiedzono instalacje w obszarze gospodarki cyrkulacyjnej i energetycznego wykorzystania odpadów, modernizacji energetycznej budynków, wykorzystania OZE, czy rewitalizacji dzielnic miejskich w Oslo.

Sopot otrzymał mikrogrant na innowacyjne projekty energetyczne

SOPOT OTRZYMAŁ MIKROGRANT NA INNOWACYJNE PROJEKTY ENERGETYCZNE! Sopot wraz z 9 innymi gminami polskimi został laureatem konkursu na innowacyjne mikroprojekty dotyczące efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii i uzyska dofinansowanie na realizację mikroprojektu „Kompleksowe analizy i badania rynku związane z przygotowaniem i wdrożeniem pilotażowego projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie, realizowanego w formule ESCO w Sopocie” . Mikroprojekt będzie realizowany od czerwca 2016 do kwietnia 2017r. Organizatorem konkursu i liderem projektu jest Związek Miast Polskich, a partnerami projektu Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” oraz Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych. Projekt jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

JERZYK – NIEZWYKŁY GOŚĆ Z AFRYKI POTRZEBUJE NASZEJ POMOCY!

JERZYK – NIEZWYKŁY GOŚĆ Z AFRYKI POTRZEBUJE NASZEJ POMOCY!   W związku z postępującym rozwojem technologii budownictwa coraz częściej pozbawiamy ptaki miejsc do gniazdowania. Jednym z ptaków zakładających gniazda w szczelinach muru pod gzymsami, rynnami, dachówkami oraz w stropodachach, do których wlatują przez otwory wentylacyjne jest JERZYK. Nazwa ptaka wywodzi się stąd, że jerzyk przylatywał do naszego kraju w okolicy dnia Św. Jerzego.

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ

ROZSTRZYGNIĘTO KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ 2016 - WYNIKI   Szanowni Państwo, Mieszkańcy Sopotu, Od dwudziestu czterech lat odbywa się  w naszym mieście konkurs, którego celem jest podniesienie walorów estetycznych i ogólnego wyglądu Sopotu. Ukwiecone balkony, zagospodarowane podwórza, odtworzone ogrodzenia, odnowione elewacje, to efekt Państwa pracy, który poprawia wizerunek nie tylko otoczenia, ale i całego naszego miasta.  

KĄPIELISKA NA TERENIE SOPOTU W 2016 r.

KĄPIELISKA NA TERENIE SOPOTU W 2016 r. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Sopotu nr XVIII/236/2016 z dnia 9 maja 2016, na terenie Sopotu w  tegorocznym sezonie wyznaczone zostały następujące kąpieliska.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...