Sopot moje miasto

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  

Prezydent Miasta Sopotu  informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wschodniego fragmentu osiedla Mickiewicza w Sopocie (symbol planu M-4/02a), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Remonty i przebudowy dróg w Sopocie

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że od 22 do 28 stycznia 2020 r. planowane są prace mogące powodować utrudnienia w ruchu drogowym.

Aktywni mieszkańcy – prawie pół miliona unijnego dofinansowania na aktywizację zawodową w Sopocie

Mieszkańcy Sopotu, zwłaszcza ci, których dotyka ubóstwo lub społeczne wykluczenie będą mieli większe szansę na znalezienie pracy. 20 stycznia br., w Urzędzie Marszałkowskim podpisana została umowa na dofinansowanie projektu „Aktywizacja zawodowa w Sopocie”.

Wspólnie z mieszkańcami opracujemy nową strategię miasta

W tym roku kończy się obowiązywanie Planu strategicznego 2014-2020 dla Sopotu. W związku z tym miasto rozpoczęło prace nad diagnozą, będącą podstawą do stworzenia strategii Sopotu na lata 2020-2030. Do prac nad planowaniem działań na najbliższe 10 lat zaproszeni zostaną mieszkańcy.

„Easy to read" – urząd bardziej dostępny

Gmina Miasta Sopotu rozpoczyna realizację projektu „Easy to read" – „Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny”. 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...