Sopot moje miasto

SKM Sopot Kamienny Potok po nowemu

W najbliższych latach teren w sąsiedztwie przystanku SKM Sopot Kamienny Potok zmieni swoje oblicze. 25 kwietnia 2017 r. prezydent Jacek Karnowski podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego umowę o dofinansowanie dla projektu „Budowa węzła integracyjnego Sopot Kamienny Potok wraz z trasami dojazdowymi”. Projekt otrzymał ponad 14,5 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oświadczenie

W związku z manipulacjami Telewizji Publicznej, łamaniem prawa prasowego oraz działaniem niezgodnym z etyką dziennikarską, a w szczególności w przedmiocie: Materiału o repatriantach z Kazachstanu gdzie znalazła się nieprawdziwa informacja jakoby Sopot wycofywał się z projektu przyjęcia chory dzieci z Aleppo. W dniu poprzedzającym emisję materiału dziennikarz otrzymał ustną informację, że Sopot potwierdza deklarację przyjęcia chorych dzieci (Panorama  TVP3, 09.05.2017); Niedopuszczenia do udziału w programie na żywo „Studio Polska” delegata Związku Miast Polskich, Prezydenta Miasta Sopotu Jacka Karnowskiego. Nie podając merytorycznych argumentów, szef redakcji poinformował o braku zgody na udział Prezydenta w dyskusji na temat samorządów (TVP Info, 06.05.2017); Braku bezstronności i rzetelności dziennikarskiej oraz braku zachowania zasady równowagi stron w materiale „Kontrowersje wokół parkingu w parku” (Panorama TVP3 08.05.2017).   Pracownicy Urzędu Miasta w najbliższym czasie będą udzielać wypowiedzi na rzecz TVP wyłącznie w programach emitowanych na żywo. We wszystkich pozostałych przypadkach odpowiedzi udzielane będą wyłącznie na piśmie.  

SPOTKANIE Z RZECZNIKIEM PRAW OBYWATELSKICH

W dniach 15-17 maja 2017 r. Gdyni, w Gdańsku i w Malborku odbędą się spotkania konsultacyjne z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Ogłoszenie o unieważnieniu II otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku

Komunikat

Ważne dla organizacji pozarządowych ubiegających się o dotację  na organizację wypoczynku letniego  dla dzieci i młodzieży.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...