Sopot moje miasto

ROZSTRZYGNIĘCIE II OTWARTEGO KONKURSU OFERT W SOPOCIE

W dniu 2 czerwca br. został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym.

RAPORT Z EWALUACJI KAMPANII SOPOCIANIE SOPOCIANOM 1%

W miesiącach kwiecień-maj 2016 r. zespół Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji pod opieką zewnętrznego tutora przeprowadził wewnętrzną ewaluację on-going kampanii „Sopocianie sopocianom 1%”. Dzięki realizacji badania nastąpiła obiektywna ocena dotychczasowych działań, wskazująca kierunek prowadzenia kampanii w przyszłych latach.

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

  W dniu 25 kwietnia 2016 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 10 maja 2016 r.

PREZYDENT MIASTA SOPOTU OGŁOSIŁ OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJW 2016 ROKU I LATACH NASTĘPNYCH.

Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie zlecone wykonanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie w formie powierzenia w formach wskazanych w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” oraz w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nietypowy maraton pisania wniosków do BO

W ostatnią sobotę spotkaliśmy się pierwszy raz na Sąsiedzkim Drugim Śniadaniu - przy aromacie świeżopieczonego chleba rozmawialiśmy o potrzebach okolicy i o wnioskach do Sopockiego Budżetu Obywatelskiego, które chcieli Państwo złożyć. Na wszystkie pytania odpowiadali Wiceprezydent miasta Sopotu Marcin Skwierawski oraz przewodniczący Komisji Lokalowej i Budżetu Obywatelskiego Zbigniew Duzinkiewicz. Na kolejne spotkania w najbliższą sobotę 23 kwietnia 11:00 Skwer na skrzyżowaniu ul. Obodrzyców i Wejherowskiej (w razie deszczu budynek Spółdzielni Kraszewskiego)13:00 Przylesie plac zabaw przy ul. 23 Marca 91B (w razie deszczu sala konferencyjna Spółdzielni Przylesie) Przypominamy, że wnioski do Sopockiego Budżetu Obywatelskiego można skłądac do 30 kwietnia szczegóły na www.sopot.pl/bosopot  

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...