Sopot moje miasto

OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE ZADANIA W ZAKRESIE INTEGRACJI I REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB BEZROBOTNYCH

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków polegających na organizacji i przeprowadzeniu działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkujących gminę Sopot, objętych programem PAI na 2015 r.

SZKOLENIE MODELOWA WSPÓŁPRACA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych poleca udział w dwudniowym szkoleniu „Modelowa współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych”, które odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2015 r., w godz. 9.00 – 16.00 w siedzibie SCOP w Sopocie (ul. Marynarzy 4). Termin zgłoszeń upływa 12 czerwca 2015 r.

KONSULTACJE SOPOCKIEGO PROJEKTU PROGRAMU STRATEGICZNEGO NA RZECZ SENIORÓW

Od 20 maja do 30 czerwca 2015 r. będą trwały konsultacje pierwszego sopockiego programu strategicznego dedykowanego seniorom.

KONSULTACJE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PLAŻ MIEJSKICH

Prezydent Miasta Sopotu zaprasza do składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru plaż miejskich obejmującego fragment północnego pasa nadmorskiego (R-2/03) i południowego pasa nadmorskiego (R-3/08) w mieście Sopocie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie do 23 czerwca 2015 r.

SZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych poleca udział w szkoleniu, które odbędzie się w  dniu 30 maja 2015 r. (sobota), w godz. 9.00-16.00 w siedzibie SCOP (ul. Marynarzy 4).

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...