Sopot moje miasto

XXVII MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW, MŁODZIEŻOWCÓW, JUNIORÓW I JUNIORÓW MŁODSZYCH W KARATE TRADYCYJNYM

Akademia Karate Tradycyjnego w Sopocie oraz Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego w Gdańsku zapraszają w dniach 18-19 czerwca br. na Mistrzostwa, które odbędą się w Hali 100-lecia Sopotu.

SZKOLENIA W RAMACH II EDYCJI SZKOŁY LIDERÓW I LIDEREK

Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych wraz z Absolwentami 18. Edycji Szkoły Trenerskiej STOP zapraszają do udziału w szkoleniach organizowanych w Gdańsku i w Sopocie.

ROZSTRZYGNIĘCIE II OTWARTEGO KONKURSU OFERT W SOPOCIE

W dniu 2 czerwca br. został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym.

RAPORT Z EWALUACJI KAMPANII SOPOCIANIE SOPOCIANOM 1%

W miesiącach kwiecień-maj 2016 r. zespół Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji pod opieką zewnętrznego tutora przeprowadził wewnętrzną ewaluację on-going kampanii „Sopocianie sopocianom 1%”. Dzięki realizacji badania nastąpiła obiektywna ocena dotychczasowych działań, wskazująca kierunek prowadzenia kampanii w przyszłych latach.

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

  W dniu 25 kwietnia 2016 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 10 maja 2016 r.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...