Sopot moje miasto

WSZYSCY NA… XIII SOPOCKI FESTYN ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH!

W dniu 12 września 2015 roku, w godzinach 11:30-15:00, odwiedzający Skwer Kuracyjny Sopockiego Molo będą mogli aktywnie zapoznać się z ofertą wystawców corocznego święta sektora pozarządowego.

POMORSKIE KONSULTACJE ZAŁOŻEŃ PROGRAMU WSPÓŁPRACY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2017-2019

Do 18 września br. trwają konsultacje Programu, które mają zapewnić jego doprecyzowanie, weryfikację potrzeb oraz włączenie w dokument rozwiązań i uwag proponowanych przez zainteresowane organizacje. W pomorskiem, w dniach 9-10 września br. odbędą się 3 z 6 planowanych w Polsce spotkań konsultacyjnych.

„ROŚNIEMY – DOJRZEWAMY – WSPIERAMY” – nowy projekt wsparcia aktywności społecznej i organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego.

Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych w partnerstwie ze  Słowińską Grupą Rybacką oraz Fundacją Inicjowania Rozwoju „UP Fundation” zapraszają pomorskie organizacje pozarządowe do korzystania ze wsparcia, ukierunkowanego na wzmocnienie ich potencjału.

UWAGI DO ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIASTA SOPOTU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI, NA ROK 2016.

W dniu 17 sierpnia br. Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych przekazała Prezydentowi Miasta Sopotu uwagi i opinie sopockich organizacji pozarządowych, które wzięły udział w konsultacjach Programu Współpracy na 2016 r.

TRWAJĄ KONSULTACJE WIELOLETNIEGO I ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

  Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.w. do konsultacji projektów programów współpracy. Swoje uwagi można zgłaszać drogą elektroniczną w terminie do 7 września br. lub podczas spotkań konsultacyjnych współorganizowanych przez Pomorską Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...