Sopot moje miasto

Pamiętaj o zarejestrowaniu sprowadzonego pojazdu! 

Referat Komunikacji Urzędu Miasta Sopotu informuje o zmianie przepisów dotyczących rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2020 r.

Remonty i przebudowy dróg w Sopocie

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że od 11 do 17 grudnia planowane są prace powodujące utrudnienia w ruchu drogowym.

Najem krótkotrwały – projekt nowelizacji ustawy

W ostatnich dniach Miasto zakończyło prace nad projektem nowelizacji Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tj. z dnia 17 stycznia 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 238).

Świadczenie pielęgnacyjne – petycja do Senatu RP

MOPS Sopot od 2014 r. wypłaca świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów osób z niepełnosprawnością, niezależnie czy niepełnosprawność nastąpiła przed czy po 18. roku życia. Jest to zgodne z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku, który mówił, że zróżnicowanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego opiekunów osób z niepełnosprawnością ze względu na moment powstania niepełnosprawności narusza konstytucyjną zasadę równego traktowania.

Piece węglowe znikną z Sopotu

Do 2024 roku z Sopotu mają zniknąć wszystkie piece węglowe. W ciągu najbliższych dwóch lat miasto będzie w całości finansowało wymianę urządzeń grzewczych opalanych węglem na ekologiczne.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...