Sopot moje miasto

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURS OFERT NA POWIERZENIE ZADANIA W ZAKRESIE INTEGRACJI I REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB BEZROBOTNYCH

Prezydent Miasta Gdyni na podstawie Zarządzenia Nr 2714/15/VII/M z dnia 14.07.2015 r. rozstrzygnął konkurs na powierzenie realizacji zadania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zamieszkujących gminę Sopot objętych programem „Program Aktywizacja i Integracja na 2015 rok – Sopot”.

Podsumowanie konsultacji społecznych w terminie 1 – 30 czerwca 2015 roku

Sopot – kurort pełen rożnych możliwości spędzenia czasu podczas wakacji  – pamięta także o swoich mieszkańcach, których ponad ¼ to osoby starsze. Od wielu lat realizowane są programy na rzecz seniorów, które na stałe wpisały się w działania Miasta m.in. „Kawiarnia dla seniora”, Sopockie Targi Seniora, programy zdrowotne, standaryzacja usług opiekuńczych, dofinansowanie rehabilitacji społecznej czy liczne wydarzenia organizowane przez Centrum Seniora. Patrząc na rozległość działań władze zdecydowały o stworzeniu dokumentu programowego – Programu Strategicznego, w którym zawarte zostaną najważniejsze kierunki działania Miasta mające na celu polepszenie jakości życia osób starszych w Sopocie.

PRZERWA W PRACY SOPOCKIEGO CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Informujemy, iż w dniach 6 – 20 lipca 2015 r. Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych z uwagi na okres urlopowy będzie zamknięte.

Konsultacje w sprawie Rocznego Program współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy do konsultacji w sprawie Rocznego Program współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  na rok 2016. Konsultacje trwają do dnia 17.08.2015r.

SOPOT WYRÓŻNIONY CERTYFIKATEM GMINY WDRAŻAJĄCEJ NARZĘDZIA MODELOWEJ WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W dniu 23 czerwca 2015 r. podczas konferencji poświęconej współpracy organizacji pozarządowych i samorządu, prezeska Centrum Inicjatyw Obywatelskich Marta Makuch wręczyła sześciu gminom województwa pomorskiego certyfikaty za wdrażanie elementów Modelu Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych. To pierwsze tego typu wyróżnienia w Polsce. Konferencja miała miejsce w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sopotu.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...