Sopot moje miasto

„ROŚNIEMY – DOJRZEWAMY – WSPIERAMY” – nowy projekt wsparcia aktywności społecznej i organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego.

Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych w partnerstwie ze  Słowińską Grupą Rybacką oraz Fundacją Inicjowania Rozwoju „UP Fundation” zapraszają pomorskie organizacje pozarządowe do korzystania ze wsparcia, ukierunkowanego na wzmocnienie ich potencjału.

UWAGI DO ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIASTA SOPOTU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI, NA ROK 2016.

W dniu 17 sierpnia br. Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych przekazała Prezydentowi Miasta Sopotu uwagi i opinie sopockich organizacji pozarządowych, które wzięły udział w konsultacjach Programu Współpracy na 2016 r.

TRWAJĄ KONSULTACJE WIELOLETNIEGO I ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

  Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.w. do konsultacji projektów programów współpracy. Swoje uwagi można zgłaszać drogą elektroniczną w terminie do 7 września br. lub podczas spotkań konsultacyjnych współorganizowanych przez Pomorską Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych.

Wyniki weryfikacji BO 2015

Zapraszamy do zapoznania się z kartami do głosowana na Budżet Obywatelski KARTY DO GŁOSOWANIA   Poniżej przedstawiamy listę zweryfikowanych wniosków. WYNIKI WERYFIKACJI

Wyniki głosowania na Sopocki BO 2015

28 czerwca zakończyło się głosowanie na projekty sopockiego Budżetu Obywatelskiego. Podobnie jak w ubiegłych latach mieszkańcy zdecydowali o podziale 4 mln zł z budżetu miasta. W tegorocznej edycji wzięło udział ok 3000 mieszkańców co stanowi 9,5 % uprawnionych do głosowania. - Sopot pięknieje dzięki wielu projektom zaproponowanym przez mieszkańców – uważa prezydent Jacek Karnowski –  Jest duża szansa, że zrealizujemy jeszcze więcej propozycji mieszkańców. Sopot przygotowuje się do składania wniosków aplikacyjnych o fundusze z kolejnej perspektywy unijnej, więc wszystkie projekty zostaną najpierw sprawdzone pod kątem możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego. W sytuacji, kiedy dany projekt pozyska dofinansowanie unijne, ale jego realizacja zostanie przesunięta w czasie, zrealizowany zostanie kolejny projekt z największą liczbą głosów mieszkańców.     OGÓLNOMIEJSKIE       tytuł projektu koszt szacunkowy suma 1 Kontynuacja rewitalizacji terenu Sopockich Błoni - rozbudowa wielopokoleniowego, ekologicznego placu zabaw, ustawienie ławek, przygotowanie ścieżek dla biegaczy, rewitalizacja skarpy z zielenią. 600 tys. 846 2 Ustawienie 12 toalet miejskich wg wzorów nagrodzonych w konkursie zorganizowanym przez UM w 2011. 584 tys. 787 3 Budowa miejsc parkingrkingowych przy cmentarzu (na odcinku między kościołem a wjazdem na cmentarz komunalny) 375 tys. 671 4 Program Rewitalizacji Sopockich Kamieniach 1 mln 569

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...