Sopot moje miasto

Oświadczenie

W związku z manipulacjami Telewizji Publicznej, łamaniem prawa prasowego oraz działaniem niezgodnym z etyką dziennikarską, a w szczególności w przedmiocie: Materiału o repatriantach z Kazachstanu gdzie znalazła się nieprawdziwa informacja jakoby Sopot wycofywał się z projektu przyjęcia chory dzieci z Aleppo. W dniu poprzedzającym emisję materiału dziennikarz otrzymał ustną informację, że Sopot potwierdza deklarację przyjęcia chorych dzieci (Panorama  TVP3, 09.05.2017); Niedopuszczenia do udziału w programie na żywo „Studio Polska” delegata Związku Miast Polskich, Prezydenta Miasta Sopotu Jacka Karnowskiego. Nie podając merytorycznych argumentów, szef redakcji poinformował o braku zgody na udział Prezydenta w dyskusji na temat samorządów (TVP Info, 06.05.2017); Braku bezstronności i rzetelności dziennikarskiej oraz braku zachowania zasady równowagi stron w materiale „Kontrowersje wokół parkingu w parku” (Panorama TVP3 08.05.2017).   Pracownicy Urzędu Miasta w najbliższym czasie będą udzielać wypowiedzi na rzecz TVP wyłącznie w programach emitowanych na żywo. We wszystkich pozostałych przypadkach odpowiedzi udzielane będą wyłącznie na piśmie.  

SPOTKANIE Z RZECZNIKIEM PRAW OBYWATELSKICH

W dniach 15-17 maja 2017 r. Gdyni, w Gdańsku i w Malborku odbędą się spotkania konsultacyjne z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Ogłoszenie o unieważnieniu II otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku

Komunikat

Ważne dla organizacji pozarządowych ubiegających się o dotację  na organizację wypoczynku letniego  dla dzieci i młodzieży.

OTWARTY KONKURS OFERT W SOPOCIE

Prezydent Miasta Sopotu zaprasza do składania w terminie od 18 kwietnia do 10 maja br. ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: Ochrony i promocji zdrowia; Profilaktyki i terapii uzależnień oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; Pozostałych działań polityki społecznej; Edukacji; Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; Upowszechniania kultury fizycznej i sportu; Ekologii i ochrony środowiska oraz Rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...