Fundusze europejskie

Pomorze potrzebuje unijnego wsparcia. Podpisz petycję

Rządowy Projekt Umowy Partnerstwa Polski i Unii Europejskiej przewiduje mniejsze fundusze na program regionalny dla województwa pomorskiego. Jeżeli projektowana umowa zostanie podpisana, fundusze UE dla Pomorza na najbliższych siedem lat zmaleją o 3 mld złotych. To prawie trzy razy mniej niż w innych województwach. Zachęcamy do podpisywania petycji w tej sprawie.

„Zdolni z Pomorza – Sopot” aż do 2023 roku

Projekt „Zdolni z Pomorza – Sopot”, zaplanowany do 2021 r., został przedłużony do października 2023 r. Dzięki niemu sopoccy uczniowie nadal będą mogli korzystać z szerokiej oferty zajęć ukierunkowanych na rozwijanie zdolności i predyspozycji.

Nowa ścieżka rowerowa przy ul. Armii Krajowej – zmiana organizacji ruchu

W związku z przebudową ścieżki rowerowej, we wtorek 16 marca, zamknięta zostanie jezdnia ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Wybickiego do ul. Kochanowskiego. Na tym odcinku będzie wymieniana nawierzchnia jezdni. Równolegle prowadzone będą prace na ścieżce rowerowej i chodniku. Zamknięcie jezdni potrwa około miesiąca, do połowy kwietnia 2021 r. 

Metropolia apeluje o sprawiedliwy podział funduszy europejskich

Stowarzyszenie samorządowe Obszar Metropolitalny Gdański Gdynia Sopot, na walnym zebraniu swoich członków, wystosowało apel o sprawiedliwy i transparentny podział funduszy europejskich na najbliższych siedem lat. Nowy, niejasny podział środków zaproponowany przez Ministerstwo Polityki Regionalnej spowoduje, że w latach 2021-2027 nasz region może otrzymać o 600 mln euro mniej niż w latach poprzednich.

Samorządowcy o uczciwym podziale środków unijnych

W Senacie RP odbyła się dzisiaj konferencja prasowa prezentująca wspólne stanowisko przedstawicieli Senatu RP i samorządowców w sprawie projektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju oraz uczciwego rozdziału środków unijnych. Proponowana ustawa ma regulować zadania i zasady działania Agencji Spójności i Rozwoju w zakresie zarządzania niektórymi funduszami Unii Europejskiej. Celem jest zapewnienie efektywnego, politycznie bezstronnego, profesjonalnego, opartego na współdziałaniu rządu i administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego programowania i zarządzania środkami finansowymi z budżetu Unii Europejskiej. Zarządzanie to ma się odbywać w dialogu z partnerami społecznymi i gospodarczymi.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...