Fundusze europejskie

Remont ścieżki rowerowej

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że w poniedziałek, 9 września, rozpocznie się przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu al. Niepodległości, na odcinku od granicy z miastem Gdynia, do ul. Haffnera.

Kolejny etap remontu nadmorskiej ścieżki rowerowej

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że w poniedziałek, 2 września rozpocznie się realizacja drugiego etapu inwestycji: „Budowa ścieżki rowerowej w Alei Wojska Polskiego na odcinku od Molo w Sopocie do granicy Gdańska (z wyłączeniem zrealizowanego odcinka od ul. Kordeckiego do ul. Chrobrego)”. Jest to element projektu „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – odcinek Sopot”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Nowa lepsza droga rowerowa

W najbliższych dniach rozpocznie się przebudowa kolejnego fragmentu drogi rowerowej w Sopocie. Plac budowy został już przekazany wykonawcy. Koparki wjadą na dwa odcinki drogi rowerowej wzdłuż al. Niepodległości od granicy z Gdynią, aż do wiaduktu nad torami przy ul. Wejherowskiej. Długość remontowanych odcinków wynosi 950 m.

Unijne środki na walkę z cukrzycą

Osoby zagrożone cukrzycą, czyli znajdujący się w grupie ryzyka wystąpienia tej podstępnej i wyniszczającej choroby, otrzymają szybką diagnostykę i konieczną opiekę medyczną. Badania przesiewowe, konsultacje medyczne, działania profilaktyczne i edukacyjne to główne założenia programu, który realizowany będzie w Sopocie. Prezydent Jacek Karnowski oraz Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, podpisali umowę na sfinansowanie projektu „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Gminy Miasta Sopotu”.

Kolejne miliony na przebudowę kanalizacji deszczowej

Gmina Miasta Sopotu kolejny raz otrzymała unijne dofinansowanie na realizację projektu  zapobiegającego zalewaniu i podtapianiu miasta. Dzięki temu zwiększy się retencja i przepustowość miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych, co – poza głównym celem zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej – przyczyni się do poprawy jakości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do Zatoki Gdańskiej oraz jakości cieków powierzchniowych i wód podziemnych oraz wpłynie na zmniejszenie zagrożeń dla środowiska.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...