Fundusze europejskie

Nowa lepsza droga rowerowa

W najbliższych dniach rozpocznie się przebudowa kolejnego fragmentu drogi rowerowej w Sopocie. Plac budowy został już przekazany wykonawcy. Koparki wjadą na dwa odcinki drogi rowerowej wzdłuż al. Niepodległości od granicy z Gdynią, aż do wiaduktu nad torami przy ul. Wejherowskiej. Długość remontowanych odcinków wynosi 950 m.

Unijne środki na walkę z cukrzycą

Osoby zagrożone cukrzycą, czyli znajdujący się w grupie ryzyka wystąpienia tej podstępnej i wyniszczającej choroby, otrzymają szybką diagnostykę i konieczną opiekę medyczną. Badania przesiewowe, konsultacje medyczne, działania profilaktyczne i edukacyjne to główne założenia programu, który realizowany będzie w Sopocie. Prezydent Jacek Karnowski oraz Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, podpisali umowę na sfinansowanie projektu „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Gminy Miasta Sopotu”.

Kolejne miliony na przebudowę kanalizacji deszczowej

Gmina Miasta Sopotu kolejny raz otrzymała unijne dofinansowanie na realizację projektu  zapobiegającego zalewaniu i podtapianiu miasta. Dzięki temu zwiększy się retencja i przepustowość miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych, co – poza głównym celem zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej – przyczyni się do poprawy jakości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do Zatoki Gdańskiej oraz jakości cieków powierzchniowych i wód podziemnych oraz wpłynie na zmniejszenie zagrożeń dla środowiska.

Coraz więcej R-10 w Sopocie

Powstał kolejny fragment nadmorskiej drogi rowerowej R-10. Odcinek od ul. Chrobrego do ul. Na wydmach oraz odcinek od wejścia na plażę nr 37 w Sopocie do granicy z Gdańskiem został poszerzony do 3,10 m oraz na odcinku 1,1 km wymieniono nawierzchnię na czerwoną niefazowaną betonową  kostkę. 

Usprawniamy komunikację publiczną – remont ul. Wejherowskiej i budowa parkingu

Trwają prace przy przebudowie ul. Wejherowskiej. Remont obejmuje m.in. jezdnię, chodniki, pętlę autobusową przy przystanku SKM Sopot Kamienny Potok, powstaną także parking i ścieżka rowerowa. W związku z pracami od 20 maja zmieniona zostanie organizacja ruchu w tym rejonie.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...