Miliony na zagospodarowanie wód opadowych

Koncepcja odkrycia fragmentu Potoku Grodowego na terenie Parku Północnego w Sopocie
Koncepcja odkrycia fragmentu Potoku Grodowego na terenie Parku Północnego w Sopocie

Gmina Miasta Sopotu otrzymała ponad 11 mln zł dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla Projektu pn: „Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu, uchodzących do Zatoki Gdańskiej”.

Projekt zakłada zwiększenie ilości retencjonowanej wody na terenie gminy, dzięki czemu zmniejszy się ryzyko wystąpienia zagrożeń naturalnych wynikających ze zmian klimatu oraz poważnych awarii.

Do wartego 17 950 000 zadania Unia dołoży 11 272 043, 49 zł. Wydatki kwalifikowalne to 13 261 227,64 zł, wkład własny – 6 677 956,51 zł. Cały projekt realizowany będzie do końca 2021 r.

Dzięki realizacji Projektu możliwa będzie:

 • ochrona dolnego tarasu miasta przed podtopieniem;
 • retencja wód opadowych i opóźnienie ich spływu do odbiornika, jakim jest Zatoka Gdańska;
 • przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych ze względu na jego zły stan techniczny i zbyt małą przepustowość w dotychczas niezmodernizowanych zlewniach;
 • rewitalizacja koryt otwartych potoków – Potoku Grodowego i Potoku nr 2.

Zakres:

 • Zadanie 1 – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej jako przeciwdziałanie zalewaniu dolnego tarasu miasta Sopotu – kwartał ulic: Parkowa, Kordeckiego, al. Wojska Polskiego, Kilińskiego;
 • Zadanie 2 – Zabezpieczenie podziemnego przejścia SKM Sopot Kamienny Potok (sieć kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi kanałowymi);
 • Zadanie 3 – Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej i w ulicy Architektów w Sopocie;
 • Zadanie 4 – Kanał przerzutowy wód opadowych z ulicy Pułaskiego do Kanału Potoku BMC – Etap III;
 • Zadanie 5 – Przebudowa odcinka otwartego koryta Potoku nr 2 (Lasek Karlikowski);
 • Zadanie 6 – Odtworzenie/budowa nowego kanału deszczowego DN400/500 na terenie położonym pomiędzy ulicami Abrahama i Andersa;
 • Zadanie 7 – Uporządkowanie koryta  na odcinku od ujścia (km 0+000) do torów kolejowych wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Wosia Budzysza i ulicy Powstańców Warszawy.

Efekty Projektu:

 • minimum 8 zbiorników retencyjnych – podziemnych i kanałowych, o łącznej pojemności 459,95 m sześc.;
 • zbudowane i przebudowane koryta potoków i sieci kanalizacji deszczowej  o łącznej długości 4,8 km (w tym cieki i koryta – 936 m i kanalizacja deszczowa – 3799,43 m).

 

 

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie POIS.02.01.00-00-0022/16 z późn. zm. informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: nadużycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

źródło: Sopot.pl