Dzień Edukacji Narodowej w Sopocie

Uczennica z bukietem kwiatów
Fot. Pixabay

Miejska oficjalna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbędzie się 13 października o godz. 13.00 w Szkole Podstawowej nr 9 (ul. Kolberga 15). Z okazji święta sopockiej oświaty nagrody Prezydenta Miasta Sopotu otrzyma 24 nauczycieli. Część oficjalną uświetnią występy artystyczne dzieci i młodzieży z Młodzieżowego Domu Kultury w Sopocie. Natomiast podczas wojewódzkiej uroczystości w Gdańsku wręczone zostaną odznaczenia i nagrody państwowe. Wyróżnionych zostanie 8 nauczycieli z sopockich szkół i placówek oświatowych.

Przyznane odznaczenia państwowe i nagrody Prezydenta Miasta Sopotu są wynikiem wymiernych efektów sopockich nauczycieli, ich pracy wychowawczej i opiekuńczej. Dla przykładu w minionym roku szkolnym sopoccy gimnazjaliści ponownie zajęli I miejsce z egzaminów zewnętrznych w woj. pomorskim, a młodzież liceów ogólnokształcących napisała egzamin dojrzałości osiągając bardzo wysoki średni stopień zdawalności matury na poziomie 96 proc.

Sukcesy i wysoki standard nauczania w sopockich szkołach to z pewnością efekt profesjonalnej pracy zawodowej nauczycieli oraz rezultat działań miasta polegających na finansowaniu innowacyjnych, dodatkowych programów i zajęć edukacyjnych.

Proponowane uczniom zajęcia pozalekcyjne i koła przedmiotowe, np.: teatralne, przyrodnicze, plastyczne, muzyczne czy komputerowe, umożliwiają wszechstronny humanistyczny rozwój. Nauka pływania i żeglarstwo, dodatkowe lekcje wychowania fizycznego oraz – zależnie od szkoły – treningi koszykówki, tenisa stołowego, tenisa ziemnego, rugby, koszykówki, a także codzienna opieka stomatologiczna i pielęgniarska w szkołach  pozwalają zadbać o zdrowy rozwój dzieci.

Ciekawostką jest fakt, iż podczas uroczystości w SP nr 9 po raz pierwszy wystąpi Młodzieżowa Sopocka Orkiestra Dęta, która działa przy Młodzieżowym Domu Kultury w Sopocie.

źródło: Sopot.pl