Większe dopłaty do wymiany pieca węglowego na ekologiczny

Ludzie spacerujący ul. Bohaterów Monte Cassino
Fot. Fotobank.PL/UMS

Prezydent Sopotu wystąpił do Rady Miasta z projektem uchwały zmieniającej dopłatę, którą można otrzymać od Gminy za wymianę pieca opalanego węglem na ogrzewanie bardziej ekologiczne.

Największy udział ogrzewania piecowego – węglowego w Sopocie jest w lokalach mieszkalnych w budynkach wielolokalowych. Piece węglowe znajdują się zarówno w lokalach własnościowych, jak i komunalnych.

Dotychczasowa kwota dotacji dla własnościowych lokali mieszkalnych w budynku wielolokalowym wynosiła 2500 zł, bez względu na poniesione koszty i moc instalowanego pieca.

Dotąd prowadzone przez Gminę Miasta Sopotu programy udzielania dotacji na zmianę sposobu ogrzewania z węglowego na proekologiczne wykazały, że głównym problemem mieszkańców są wysokie koszty modernizacji instalacji i zakupu urządzeń grzewczych. W celu zwiększenia motywacji właścicieli tych lokali, prezydent zaproponował zmiany w zasadach dofinansowania – zwiększenie do 40 proc. kosztów całkowitych wymiany systemu grzewczego. Kwota ta jednak nie może być większa niż 5000 zł.

Uchwała została skierowana do Biura Rady. W przyszłym tygodniu zajmie się nią Komisja Inżynierii, by uchwała mogła być procedowana na najbliższej sesji Rady Miasta, która odbędzie się 19 lutego. 

Gmina pomaga przy wymianie pieca również mieszkańcom lokali komunalnych. Zarządzeniem prezydenta stawka czynszu została obniżona o 50 proc., jeżeli najemca komunalny przeprowadzi na własny koszt modernizację ogrzewania w okresie od 1 kwietnia 2017. Obniżka czynszu obowiązuje nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 roku (we wcześniejszym zarządzeniu obniżenie stawki czynszu obowiązywało jedynie 3 lata, teraz 6!). Od 1 kwietnia 2017 roku siedem gospodarstw domowych skorzystało z tej formy wsparcia.

Zmiany te są wprowadzane, by większe dotacje bądź przyznane ulgi zachęciły mieszkańców do wymiany ogrzewania na proekologiczne, co przełoży się na jeszcze lepszą jakość powietrza w Sopocie.

W kurorcie od 1997 r. prowadzony jest program dopłat do wymiany pieców węglowych na ogrzewanie ekologiczne. Wysokość udzielonych z budżetu Gminy Miasta Sopotu dotacji na likwidację węglowych źródeł ciepła wyniosła łącznie ponad 420 tys. zł.

Od 2014 r. Gmina w imieniu mieszkańców występuje z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Czyste Powietrze Sopotu” i otrzymuje dotacje na wymianę pieców węglowych na ekologiczne. Od 2014 r. zlikwidowanych zostało 60 źródeł ciepła na paliwo stałe w ramach tego konkursu, a pozyskane przez Gminę środki finansowe przekroczyły 115 tys. zł.

Od 1 stycznia 2018 r. sopocka Straż Miejska przeprowadziła 11 kontroli w mieszkaniach – czym palone jest w piecach. W trzech przypadkach interwencja zakończyła się nałożeniem mandatu karnego.

 

 

Czytaj również:

źródło: Sopot.pl