Oświadczenie Prezydenta Miasta Sopotu Jacka Karnowskiego w sprawie kortów

Zamknięta brama kortów
Fot. Fotobank.PL/UMS

W związku z bezprawnym i siłowym zajęciem sopockich kortów przez działaczy SKT z siedzibą w Siedlcach w upadłości oraz faktem, że rozpowszechniają oni kłamliwe informacje o sytuacji oświadczam:

- Cały teren sopockich kortów jest własnością Gminy Miasta Sopotu. Prawo własności Gminy Miasta Sopotu jest wpisane do księgi wieczystej.

Działacze SKT z siedzibą w Siedlcach w upadłości nie mają żadnych praw do zajęcia tych miejskich gruntów i budynków. Weszli na teren kortów w nocy w niedzielę 10 czerwca, nielegalnie i siłowo, w towarzystwie pseudoochroniarzy z niektórych sopockich klubów!!!

- Wyroki sądu, na które powołują się działacze SKT, nie dają im żadnych praw do zajęcia terenu sopockich kortów!!!

Wyroki sądu dają jedynie możliwość realizacji procesu uwłaszczenia, tylko i wyłącznie w stosunku do części terenów sopockich kortów. SKT z siedzibą w Siedlcach w upadłości od wielu lat nie rozpoczął tego procesu, tzn. nie złożył własnego oświadczenia przed notariuszem i nie wniósł wymaganej opłaty w wysokości ponad 700 000 zł. Tym samym nie uzyskał żadnych praw do terenów sopockich kortów!!!

Aktualnie, zgodnie z obowiązującym prawem jedynym podmiotem, który może realizować procedurę uwłaszczenia  jest wyłącznie syndyk masy upadłości SKT. 

- Działacze SKT z siedzibą w Siedlcach w upadłości zajęli i nadal okupują bezprawnie teren i Halę Korneluków, których procedura uwłaszczenia realizowana przez syndyka nie obejmuje!!! Zablokowali także drogę publiczną – ul. Tenisową. Droga została odblokowana przez sopocką Straż Miejską.  

- Działacze SKT z siedzibą w Siedlcach w upadłości wiele lat działali na szkodę kortów i własnego klubu. Były prezes Waldemar Białaszczyk posiada prawomocny wyrok za okradanie klubu, a obiekty i teren kortów były w momencie przejęcia przez miasto bardzo zaniedbane i nawet nie ubezpieczone.

- Prokuratura  Okręgowa w Gdańsku prowadzi sprawę dotyczącą wyrządzenia w latach 2013-2015 w Sopocie przez członków zarządu Sopockiego Klubu Tenisowego, zobowiązanych do zajmowania się sprawami majątkowymi stowarzyszenia, znacznej szkody majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 500 000 zł.

- Miasto, w celu zachowania funkcji tylko sportowych i wykluczenia zabudowy terenów kortów, doprowadziło do wpisania kortów do rejestru zabytków. Działacze SKT ten wpis oprotestowali!!! Wcześniej podjęli uchwałę o zamiarze zburzenia hali tenisowej i wybudowaniu tam aparthotelu.

- W sprawie bezprawnego i siłowego wejścia i zajęcia miejskiego terenu sopockich kortów i znajdujących się tam budynków, zostało zgłoszone na policji zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa włamania.

- Sopoccy Radni z wszystkich klubów: PiS, Kocham Sopot oraz Platformy Sopocian, podczas poniedziałkowej Sesji Rady Miasta Sopotu jednogłośnie podjęli rezolucję wzywającą Prezydenta Miasta do podjęcia wszelkich działań w celu zachowania sopockich kortów  dla mieszkańców i na cele sportowe.

- Nikt z członków legalnie działającego Sopot Tenis Klubu, który prowadzi na miejskich kortach szkolenie dzieci i młodzieży oraz seniorów, nie ma możliwości wejścia i korzystania z obiektu!!! Dzieci i młodzież nie realizują swojego programu treningowego, przerwany został turniej amatorów, pod znakiem zapytania stoją kolejne wydarzenia sportowe na sopockich kortach!!!

- Miasto podejmuje wszystkie kroki zgodne z prawem w celu zachowania kortów miejskich dla mieszkańców i zaprzestania bezprawnego zajmowania publicznego terenu.

Czytaj również:

źródło: Sopot.pl