Rekrutacja do przedszkoli i podstawówek

Siedzące w ławkach dzieci zgłaszają się do odpowiedzi podnosząc ręce.
mat. prasowe

W piątek, 1 marca rozpocznie się proces rekrutacji do sopockich przedszkoli. Aplikacje będzie można składać do 29 marca br. (do godz. 15.00). Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 24 kwietnia br. o godz. 12.00. Miasto Sopot przygotowało ok. 730 miejsc w przedszkolach, co powinno zapewnić pełną dostępność do edukacji przedszkolnej dla sopockich dzieci w wieku 3 do 6 lat.

Przedszkola

Proces rekrutacyjny rozpoczyna złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków i kryteriów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzice mają blisko miesiąc na złożenie dokumentów (1-29 marca).
W poniedziałek, 8 kwietnia o godzinie 12.00 do publicznej wiadomości zostaną przekazana lista kandydatów, którzy po spełnieniu wymagań zakwalifikowali się. 24 kwietnia ogłoszona zostanie ostateczna lista dzieci, które podejmą edukację przedszkolną.

W I etapie postepowania rekrutacyjnego przyjmowane jest:
- dziecko z rodziny wielodzietnej;
- dziecko z niepełnosprawnością;
- dziecko, którego rodzice lub rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością;
- dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców;
- dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej

W drugim etapie również określane są kryteria wraz ze stosowną punktacją.

Szkoły podstawowe

Również 1 marca rozpoczyna się rekrutacja do sopockich szkół podstawowych. Wnioski można składać do 26 marca, zaś w przypadku oddziału szkoły sportowej do 27 marca. 17 maja podane zostaną listy kandydatów.
Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców, prawnych opiekunów. Uczniowie spoza obwodu szkoły uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym, w którym za poszczególne kwalifikacje przyznawana jest punktacja.
W Sopocie przygotowanych jest 250 miejsc (co pozwoli stworzyć 11-12 oddziałów).

źródło: Sopot.pl