„Sopocki Informator dla Osób z Niepełnosprawnością”

Niepełnosprawny mężczyzna siedzi na wózku inwalidzkim
Fot. materiały UMS

„Sopocki Informator dla Osób z Niepełnosprawnością” to zbiór infor­macji, które ułatwią rozwiązywanie problemów życia codzienne­go i umożliwią pełniejszy udział osób z niepełnosprawnościami w życiu na­szego miasta, wskażą jakie prawa im przysługują i czego mogą oczekiwać ze strony instytucji powołanych do pomocy oso­bom z niepełnosprawnościami.

 

Wersja do pobrania

źródło: Sopot.pl