Sopot bez banerów wielkoformatowych!

Elewacja przy al. Niepodległości 780 przed i po usunięciu reklam
Elewacja przy al. Niepodległości 780 przed i po usunięciu reklam. Fot. Fotobank.PL/UMS

Realizując zapisy uchwały krajobrazowej, miasto konsekwentnie i skutecznie usuwa z przestrzeni szpecące reklamy. Zupełnie inny wygląd zyskała dzięki temu al. Niepodległości, z której zniknął ostatni wielkoformatowy baner.

Kalendarium

  • 19 października 2015 r. Rada Miasta Sopotu podjęła uchwałę inicjującą rozpoczęcie prac nad uchwałą krajobrazową
  • 26.03.2018 r.– uchwała krajobrazowa przyjęta na sesji Rady Miasta Sopotu
  • 7.06.2018 r. – dzień wejścia w życie założeń uchwały krajobrazowej dla Sopotu
  • 7.06.2019 r.– koniec okresu przejściowego na dostosowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych innych niż szyldy określony na 1 rok;
  • 7.06.2020 r.– upłynie okres przejściowy na dostosowanie szyldów określony na 2 lata;
  • 7.06.2022 r. – upłynie okres przejściowy na dostosowanie istniejących ogrodzeń, termin dostosowania ich do zasad i warunków uchwały  określono na 4 lata;
  • na początku tego roku wysłaliśmy około 100 pism do wspólnot mieszkaniowych w Sopocie oraz agencji reklamowych w Trójmieście informujących o wejściu w życie przepisów uchwały krajobrazowej dla Sopotu
  • w lipcu tego roku wysłaliśmy do tych samych podmiotów pisma przypominające o upłynięciu okresu przejściowego
  • z końcem lipca tego roku podjęto postępowanie wstępne w stosunku do 20 podmiotów
  • przykład kary za reklamę: ok. 1000 zł za 100 m kw. reklamy/za 1 dzień niezgodności reklamy z uchwałą krajobrazową

W efekcie tych działań udało się usunąć z obszaru al. Niepodległości ok. 50 reklam, w tym ponad 14 banerów wielkoformatowych, zlokalizowanych głównie na elewacjach budynków.

Sopot to chyba pierwsze miasto w Polsce, na terenie którego nie ma już żadnego wielkoformatowego banera na zabytkowej kamienicy!

– Warto zauważyć, że dotychczasowe sukcesy są efektem współpracy między Urzędem Miasta Sopotu a właścicielami nośników reklamowych, wspólnotami mieszkaniowymi oraz właścicielami firm – komentuje Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu.  

Sprawna współpraca pozwoliła jak dotąd uniknąć wymierzania kar pieniężnych dla właścicieli nośników reklamowych niezgodnych z zapisami uchwały krajobrazowej. Podjęte przez miasto działania skupiały się na ustaleniu właściciela nośnika reklamowego, informowaniu tego właściciela o niezgodności reklam z uchwałą oraz wspólnych rozmowach dążących do najkorzystniejszego rozwiązania kwestii. Dobrowolne działania świadczą o istnieniu w społeczeństwie potrzeby oczyszczania przestrzeni miejskiej.

Otrzymujemy wiele wiadomości dotyczących reklam zaburzających porządek przestrzeni naszego miasta. Niejednokrotnie zgłaszają się do nas także właściciele firm, którzy w trosce o wizerunek są chętni dostosować się do zapisów uchwały krajobrazowej.

Chociaż usunięcie banerów wielkoformatowych jest krokiem odczuwalnym w przestrzeni miejskiej, to stanowi przedsmak zmian, jakie czekają nasze miasto. Przed nami stoi wyzwanie w postaci bilbordów reklamowych oraz wielu innych, pomniejszych reklam niezgodnych z uchwałą krajobrazową.

W celu lepszego zrozumienia zapisów uchwały krajobrazowej, miasto przygotowało „Katalog dobrych praktyk dla Sopotu", który wyjaśnienia procedury dotyczące umieszczania reklam w Sopocie. Katalog w sposób skrócony obrazuje zapisy uchwały krajobrazowej oraz prezentuje ogólne standardy umieszczania reklam w Sopocie. Poruszone są w nim zagadnienia mówiące m.in. o tym, w którym obszarze miasta dozwolone są dane rodzaje reklam.

Katalog jest do pobrania na stronie miasta: Katalog dobrych praktyk

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury dostosowania i usuwania reklam można uzyskać w Biurze Konserwatora Zabytków, a także w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Urzędzie Miasta Sopotu oraz w Zarządzie Dróg i Zieleni w Sopocie.

 

Nowy wygląd al. Niepodległości

Dzięki usunięciu wielkoformatowych reklam zupełnie inny wygląd zyskuje al. Niepodległości.

Warto dodać, że w ciągu ostatnich 5 lat na rewitalizację tej głównej ulicy Sopotu miasto wydatkowało ponad 3 mln zł, głównie na remonty chodników, nowe oświetlenie oraz nasadzenia zieleni. Odtwarzane są także szpalery drzew (1,1 mln zł w latach 2018-2019) – w latach 2018-2019 posadzono 220 drzew. Koszt wraz z całą infrastrukturą zielni to 1,1 mln złotych. 

źródło: Sopot.pl