Zwiedzanie siedziby sopockiego Art Inkubatora

Zabytkowy pałacyk Jünckego w Sopocie. Widok z lotu ptaka.
Zabytkowa willa Jünckego, siedziba Art Inkubatora. Fot. materiały prasowe Art Inkubatora

Zapraszamy na spacer po terenie restaurowanej właśnie, przyszłej siedziby sopockiego Art Inkubatora. Remont prowadzony jest przy ul. Goyki 3, w dawnej willi Jünckego. Otwarte dla mieszkańców spotkanie odbędzie się w piątek, 15 listopada br. Początek o godzinie 11.00. W oprowadzeniu po terenie remontowanej willi weźmie udział Joanna Cichocka-Gula, dyrektor Art Inkubatora w Sopocie.

Art Inkubator jest nową samorządową instytucją kultury w Sopocie. Jej podstawowym zadaniem jest prowadzenie działań mających na celu tworzenie i upowszechnianie kultury, edukacja kulturalna i wsparcie środowisk twórczych. Art Inkubator będzie zajmować się budowaniem sieci współpracy środowisk krajowych i zagranicznych, organizacją programów pobytów artystów czyli tzw. rezydencji artystycznych oraz programów pracy twórczej czyli udostępnianiem pracowni artystom.

Art Inkubator powstaje w remontowanej obecnie, zabytkowej willi Jünckego, historycznym pałacyku z 1894 r., z trzypiętrową wieżą widokową, przy ul. Goyki 3 w Sopocie. Zakończenie prac remontowych Art Inkubatora planowane jest na połowę 2020 r. Na obecnym etapie instytucja zajmuje się przygotowaniem do wdrożenia swoich założeń statutowych oraz otwarcia siedziby. Tymczasowa siedziba sopockiego Art Inkubatora mieści się przy ul. Sobieskiego 26/4 w Sopocie.

Rewitalizowany budynek przy Goyki 3 ma powierzchnię 740,91 m kw. W ramach tej samej inwestycji, obok budynku Art Inkubatora, w dawnej wozowni wybudowanej w 1903 roku, powstanie nowoczesna biblioteka dla dzieci i rodzin. Willa otoczona jest parkiem (21 176 m kw.) z bezcennym drzewostanem i zabytkowym bindażem. Cały teren parkowy otaczający Art Inkubator i bibliotekę uzyska nowe funkcje także dla mieszkańców Sopotu – spacerowe, wystawiennicze, edukacyjne i artystyczne. Organizowane tam będą również wydarzenia plenerowe.

Projekt „Adaptacja zabytkowego zespołu willowo-parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 oraz części Parku Północnego w Sopocie na potrzeby Artinkubatora i biblioteki publicznej” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

Czytaj również:

źródło: Sopot.pl