Nie dla polowań w sopockich lasach

Las wiosną. Na drzewach młode listki, w tle altana.
Fot. Jurek Bartkowski/Fotobank.PL/UMS

Prezydent Sopotu Jacek Karnowski wystosował dziś pismo do Nadleśnictwa Gdańsk, w którym sprzeciwił się polowaniom na terenach administrowanych przez Gminę Miasta Sopotu. Pismo z wnioskiem o wyłączenie tych terenów z obwodu łowieckiego nr 69 otrzymał marszałek województwa pomorskiego. Z kolei w liście do wojewody pomorskiego prezydent Sopotu zaapelował o wyznaczenie miejsca odstawiania dzików po ich odłowieniu.

W odpowiedzi na pismo z Nadleśnictwa Gdańsk informujące o zaplanowanym na 21 listopada a także 5 i 23 grudnia br. odstrzale dzików w lasach okalających Sopot (obwód łowiecki nr 69), prezydent Sopotu przesłał dziś do Nadleśnictwa odpowiedź. Stosowne pisma wysłane zostały również do marszałka województwa pomorskiego i wojewody pomorskiego.

W piśmie do nadleśnictwa, mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców i turystów, prezydent wyraził swój sprzeciw wobec polowań odbywających się na terenach administrowanych przez Gminę Miasta Sopotu. Jacek Karnowski przypomniał, że tereny te są bardzo chętnie odwiedzane przez spacerowiczów i rowerzystów, sopocian i przyjezdnych. Powołał się również na tragiczne wydarzenia, do których dochodziło podczas polowań.

– Mając w pamięci tragiczne wydarzenia podczas polowań, m. in. ostatnie z 10 listopada br., w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, jestem przeciwny realizowaniu ich na administrowanym przez Gminę Miasta Sopotu terenie – napisał Jacek Karnowski. – W celu redukcji pogłowia dzikiej zwierzyny zalecam jej odławianie i wywóz z dala od granic administracyjnych Miasta Sopotu – dodał prezydent Sopotu

Prezydent przypomniał też, że Sopot znajduje się w tzw. strefie białej, czyli poza obszarem ochronnym, obszarem objętym ograniczeniami i obszarem zagrożonym. Nie jest też objęty § 14 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń i nic nie stoi na przeszkodzie by  wysyłać dziki z jego terenu do innego miejsca położonego na terenie Polski.

W piśmie skierowanym do Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego, prezydent Sopotu wniósł o wyłączenie terenów administracyjnych Gminy Miasta Sopotu z obwodu łowieckiego nr 69. W liście do wojewody pomorskiego prezydent zaapelował o wyznaczenie miejsca odstawiania dzików w przypadku ich odłowienia. Było to kolejne pismo przesłane do wojewody w tej sprawie. Odpowiedź na poprzednie nie nadeszła.

źródło: Sopot.pl