Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Fot. materiały UMS

Prezydent Miasta Sopotu  informuje o podjęciu przez Radę Miasta Sopotu następujących uchwał:

  • Nr XII/212/2019 z 19 grudnia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części obszaru A1 ochrony uzdrowiskowej w Sopocie w zakresie terenu 16.MU (symbol planu R-3/06a),
  • Nr XII/213/2019 z 19 grudnia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Władysława Cieszyńskiego na osiedlu Brodwino (symbol planu M-1/01a),
  • Nr XII/214/2019 z 19 grudnia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum, rejonu ulic: Tadeusza Kościuszki, Fryderyka Chopina, Jana Sobieskiego w zakresie karty terenu 09.U w Sopocie (symbol planu C-1/13a).

Zainteresowani mogą składać pisemne wnioski do tych projektów planów i prognoz oddziaływania na środowisko do 28 lutego 2020 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko (nazwę podmiotu) oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Należy składać je na piśmie do Prezydenta Miasta Sopotu, na adres:

Wydział Urbanistyki i Architektury
Urząd Miasta Sopotu
ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot

lub w siedzibie Urzędu Miasta, w kancelarii ogólnej (pokój nr 16) 

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

źródło: Sopot.pl