Sejmik Województwa Pomorskiego wspiera Sopot w walce ze smogiem

Fot. Pixabay

Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego przyjęli dziś, tj. 24 lutego uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miasta Sopotu ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko, radni zdecydowali o ograniczeniu i zakazach w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. W przypadku gminy uzdrowiskowej, jaką jest Sopot, jakość powietrza jest szczególnie istotna, a przyjęta uchwała jest kluczowa.

Sopot od 1996 roku realizuje program likwidacji niskiej emisji. Według stanu na dzień 30.09.2019 wszystkie lokalne kotłownie węglowe zostały zlikwidowane. Dzięki programowi ograniczania niskiej emisji oraz dopłat do likwidacji pieców węglowych ilość indywidualnych palenisk na węgiel została w sposób zdecydowany ograniczona. Szacuje się, że z istniejących w roku 1995 ok. 8 tys. pieców węglowych na terenie miasta funkcjonuje  już tylko ok. 300 palenisk węglowych. Mimo wysiłków podejmowanych przez Gminę Miasta Sopotu, w tym uruchomienia zachęt finansowych, nadal nie wszyscy mieszkańcy zdecydowali się na wymianę źródeł na paliwa stałe. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy był brak narzędzi prawnych mobilizujących mieszkańców do zmiany sposobu ogrzewania.

Dążeniem samorządu jest całkowita likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe.

Jednym z narzędzi mających ułatwić to zadanie jest kontynuacja przez władze Miasta Sopotu programu dopłat do likwidacji ogrzewania węglowego oraz w zależności od sytuacji materialnej możliwość uzyskania zasiłku celowego na pokrycie kosztów ogrzewania mieszkania (gazu lub energii elektrycznej).

Instalacje muszą zostać zlikwidowane do 1 stycznia 2024 roku. Od tej daty na właścicieli czy użytkowników nieruchomości lub lokali mieszkalnych, w których będą jeszcze funkcjonowały urządzenia grzewcze (kotły, piece) na paliwo stałe, będą nakładane kary finansowe za użytkowanie źródeł ciepła na paliwo stałe.

Szacuje się, że w Sopocie liczba lokali mieszkalnych wraz z domami jednorodzinnymi, w których jest jeszcze ogrzewanie węglowe wynosi ok. 300. W związku z przyjętą uchwałą antysmogową dla naszego miasta, po to by całkowicie wyeliminować w Sopocie ogrzewanie węglowe wprowadza się modyfikację w dotychczasowym poziomie dopłat do likwidacji ogrzewania węglowego, które zostały przyjęte na grudniowej (2019) sesji Rady Miasta.  

W latach  2020-2021 przyjęto udzielenie wszystkim mieszkańcom 100% dotacji. W kolejnych latach poziom dofinansowania będzie się obniżał: 2022- 80%, 2023 – 60%. Od stycznia 2024 r. zaprzestanie się udzielania dofinansowania do likwidacji ogrzewania węglowego. Maksymalny poziom dofinansowania, w postaci 800 zł na każdy kW zainstalowanej mocy nowego źródła, został określony w oparciu o rzeczywiste koszty w przedstawianych rozliczeniach umów na dofinansowanie zawartych w roku 2018 i 2019. 

Dla urządzeń o mocy 24 kW (najczęściej instalowane urządzenia) dofinansowanie wyniesie 19 200,00 zł. Dotychczasowe maksymalne dofinansowanie wynosiło: dla najemców lokali komunalnych 17 000 zł; dla właścicieli domów jednorodzinnych 15000 zł; dla pozostałych właścicieli lokali mieszkalnych 7 000 zł. Na podstawie  niniejszej uchwale poziom dofinansowania do likwidacji ogrzewania węglowego będzie jednakowy dla wszystkich. 

Warto dodać, że w latach 2016 /2017 wybudowano 15 km miejskiej ścięci ciepłowniczej w górnym Sopocie.

– Sopot jest pierwszą gminą w województwie, dla której przyjęto takie uregulowania. Stawiamy wysoko poprzeczkę i nawet jak jednego dnia w roku występuje u nas przekroczenie norm, jest to dla nas problem. Problem zdrowotny i wizerunkowy z uwagi na uzdrowiskowy charakter miasta. Młode pokolenie nigdy nam nie wybaczy zaniedbań w dziedzinie ekologii, stąd nasze bardzo konkretne działania. Ale nie tylko wymagamy, również wspieramy dając pełną dopłatę do wymiany ogrzewania. Dopłaty te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. W całym roku 2019 udzieliliśmy dofinansowania 30 właścicielom, którzy chcieli zlikwidować ogrzewanie węglowe. W tym roku tylko do połowy lutego wpłynęły już 32 wnioski o dofinansowanie na likwidacje ogrzewania węglowego. Likwidacja pieców to początek, kolejnym krokiem, który opracowujemy w ramach nowej strategii miasta, będzie kwestia transportu – podkreśla prezydent Sopotu Jacek Karnowski. 

Czytaj również:

źródło: Sopot.pl